Publicerad den

5 faror på betet för hästen

Hästar som går på en äng.

Vilka faror finns egentligen när hästen går på bete? Vi har listat några som kan vara bra att ha koll på under sommaren.

1. Inhägnaden

Ha som rutin att kontrollera staketet på betet mellan varven. Staket med slaka band eller rep kan leda till att hästarna fastnar och i värsta fall får skador av band och rep som inte går av. Se till att banden är sträckta med fungerande el, som kontrolleras dagligen. Använd gärna skarvar som släpper om en häst skulle fastna i bandet och kom ihåg att vattna vid jordspettet om det är torrt ute.

2. Vatten

Det är ytterst viktigt att hästen har tillgång till färskt vatten på betet. Man brukar säga att det ska vara så färskt att du själv ska vilja dricka det.

Om det finns stillastående vatten i hagen bör det hägnas in så att hästarna inte dricker av vattnet. Det är relativt ovanligt med algförgiftning hos hästar, men det händer ibland när hästarna har tillgång till stillastående vatten. Symptomen är försämrat allmäntillstånd och lös avföring. Kontakta veterinär om du misstänker algförgiftning.

Hur mycket dricker en häst?

Det varierar så klart på hur hårt din häst motioneras och hur mycket din häst väger. Generellt kan man använda sig av följande riktlinje:

Underhåll – 5 liter per 100 kg häst

Lätt till medelhårt arbete – 7 liter per 100 kg häst

Hårt arbete – 10–15 liter per 100 kg häst

Digivande ston – 8–10 liter per 100 kg häst

Alla hästar är naturligtvis olika individer och liksom oss människor kan vissa vara bättre på att dricka än andra.

3. Sol och insekter

Tänk på att hästar ljusa mular kan bränna sig i sommarsolen. Smörj därför med solskydd för att undvika brännskador och eksem.

Vissa hästraser är mer känsliga för knott vilket kan leda till att de kliar sönder sig och detta kan i värsta fall leda till variga sår som kliar i solen. För att avhjälpa hästen på bästa sätt kan ett alternativ vara att skaffa ett eksemtäcke som håller hästen symptomfri under sommaren. Ett annat alternativ är att ta in hästarna när knotten är som mest ihärdiga.

Några andra problem som uppstår just under sommaren kan vara broms och hästflugor som irriterar hästarna. Vissa hästar är så irriterade av dem att de springer i timtal. Det är även viktigt att hästarna har möjlighet till skugga under de varma dagarna. Ett effektivt medel eller bromsfällor som håller de bitande insekterna på avstånd kan också vara några alternativ. Låt hästarna vara inne i stallet under de hetaste timmarna när bromsen är som mest aktiv om de föregående alternativen inte hjälper.

4. Fästingar

Fästingar kan överföra anaplasma till häst. Symptomen är hög feber, tjocka ben, vinglig gång och stor allmänpåverkan. Kontakta veterinär om hästen uppvisar sådana symptom. De flesta hästar tillfrisknar snabbt när de kommer under behandling. Ha som vana att söka igenom hästen noga och ta bort fästingar omgående. Ju längre fästingen sitter på hästen, desto större risk att den överför eventuell smitta.

5. Giftiga växter

Hästar är duktiga på att sortera bort sådant som de inte bör äta men om betet börjar tryta kan de bli mindre nogräknade. På ett magert bete eller i slutet på sommaren kan hästarna äta utav giftiga växter i brist på annat. Växter som har frusit eller torkat upplevs inte som oätliga av hästen. Det innebär att hästen har svårare att sortera ut giftiga växter som kommer med i vallfodret (hö, hösilage och ensilage). Försök att rensa hagen från giftiga växter.

Giftiga växter för hästar

Vilka växter är det som är giftiga för häst? Vi har listat några växter man ska se upp för. Några av dessa växter krävs en större mängd innan det blir farligt för hästen medan andra kan vara väldigt farliga i liten dos som t.ex. idegran. Bland de absolut giftigaste växterna finns också sprängört, som trivs i närheten av vatten och där det krävs små mängder av roten för att döda en häst.

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Giftiga växter för hästar

Vilka växter är det som är giftiga för häst? Hästar är generellt duktiga på att sortera bort sådant som de inte bör äta. Men om betet börjar tryta kan de bli mindre nogräknade. På ett magert bete eller i slutet av sommaren kan hästarna äta utav giftiga växter i brist på annat. Växter som har frusit eller torkat upplevs dessutom inte oätliga av hästen. Därför har hästen svårare att sortera ut giftiga växter som kommer med i grovfodret.

Vi har listat några växter man ska se upp för. Några av dessa växter krävs en större mängd innan det blir farligt för hästen medan andra kan vara väldigt farliga i liten dos som t.ex. idegran. Bland de absolut giftigaste växterna finns också sprängört, som trivs i närheten av vatten och där det krävs små mängder av roten för att döda en häst.

10 vanliga växter som är giftiga för hästen

 1. Alsikeklöver
 2. Ek/ekollon
 3. Idegran
 4. Johannesört
 5. Korsört
 6. Lupin
 7. Smörblomma
 8. Sprängört
 9. Stånds
 10. Tysklönn

Andra växter du ska se upp med

Giftiga även i liten mängd

 • Belladonna
 • Björnloka
 • Bolmört
 • Gullregn
 • Stormhatt

Björnloka

Björnlokan förekommer på ängar och vägkanter i stora delar av Sverige. Hela växten är giftig och orsakar ökad känslighet för solljus vid förtäring.

Enligt SVA är Björnloka vanlig i hela Sverige förutom de nordligaste delarna. Den växer på torr ängsmark, i skogsbryn och i vägkanter.

Giftiga endast i större mängd

   • ⁠Akleja⁠
   • Buxbom⁠
   • Hästhov ⁠
   • Hästkastanj⁠
   • Järnek⁠
   • Lagerblad⁠
   • Liguster⁠
   • Liljekonvaljer ⁠
   • Murgröna⁠
   • Odört⁠
   • Oleander⁠
   • Penningört ⁠
   • Potatisblast⁠
   • Påskliljor⁠
   • Riddarsporre⁠
   • Rhododendron⁠
   • Tibast⁠
   • Tomatplanta⁠
   • Vildväxande pepparrot⁠
   • Vit-och Blåsippa⁠
   • Åkerfräken⁠
   • Örnbräken⁠

Symptom på förgiftning hos häst

Det finns en mängd olika växtgifter med olika verkan och symptombild. Här listas några symptom:

  • Magtarmproblem, kolik, diarré
  • Fotosensibilitet
  • Blåsor i munnen
  • Ökad salivering
  • Hästen tuggar/gäspar onormalt
  • Vinglighet, svårt att gå
  • Kramper eller ryckningar
  • Nedsatt allmäntillstånd
  • Plötsliga dödsfall
  • Många av dessa symptom kan lätt misstas för andra sjukdomstillstånd.

Så förebygger du förgiftning hos din häst

  • Inspektera hagarna noggrant innan du släpper din häst på betet och ha som vana att kontrollera regelbundet
  • Är hagarna placerade intill äldre trädgårdar, parker eller lundar – kontrollera att inga giftiga trädgårdsväxter har förvildats och spridit sig
  • Avlägsna giftiga växter som tex. tysklönn och alsikeklöver
  • Ta hjälp av en flora för att känna igen växter du är osäker på
  • Stängsla kring ”farliga” områden om möjligt, tex ekar.
  • Ge inte din häst trädgårdsavfall, varken gräsklipp eller något annat.
  • Viktigt att hästarna alltid har tillgång till friskt vatten, salt och mineraler på betet.

5 faror på betet för hästen

Vilka faror finns egentligen när hästen går på bete? Vi har listat några som kan vara bra att ha koll på under sommaren.

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Så tar du ett grovfoderprov

Grovfoder

Grovfoderprovet är en viktig del av analysen. Analysen utförs på det prov du skickar in och om inte det provet är representativt för det parti foder du vill fodra med är inte analysen det heller.

Provhantering

Tänk på detta vid hantering av provet:

 • När provet är uttaget kan du med fördel klippa det till korta bitar och skicka cirka två liter för analys. 
 • Förvara och skicka provet i en ren, väl försluten plastpåse, annars kan vattenhalten i provet förändras.
 • Undvik att sända prov före helger då det kan bli liggande på posten någonstans och försämras.
 • Prov som ska analyseras enbart med avseende på näringsinnehåll kan frysas innan de skickas, men frys inte prov som ska analyseras för hygienisk kvalitet.
 • Provet ska märkas med den kod du fick i samband med beställningen. Den talar om för oss vilka analyser vi ska göra och vilket djurslag analysen ska vara anpassad för. Det är också viktigt att provtypen (hö, ensilage, hösilage eller grönmassa) stämmer överens för provet och beställningen.

Tänk på att provet ska vara representativt av foderpartiet! Plocka därför ut prov från flera balar och slå ihop det till ett större prov.

Vanliga misstag

 • Ett vanligt misstag är att bara ta ett prov från en bal. Då är risken att man missar variationen i partiet. Det är alltid bättre att plocka ut prov från flera balar och slå ihop det till ett större prov än att ta ut ett stort prov från samma ställe på en bal.
 • Ett annat vanligt fel är att skaka höet innan det läggs i påsen eller att dra ut strån från en höbal som inte öppnats ordentligt. Det mesta av näringen finns i bladen. Om du skakar eller drar bort dem innan du skickar in provet så analyserar vi mest stjälk. Det är troligt att analysen då visar på ett sämre näringsvärde än vad det egentligen är i ditt foder.

Följande rutiner rekommenderas:

Löst hö på en skulle

 • Provtas enklast med en höborr.
 • Ta ut prover på flera ställen på skullen.
 • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Hö i småbalar

 • Öppna flera småbalar, minst fem stycken och ta några nävar hö ur var och en. Se till att blad, stjälk och fröställningar kommer med i samma förhållande som de ingår i partiet som helhet.
 • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Vid egen höskörd

 • Ta provet i samband med skörd. Gå i ett W över fältet och ta flera prover i vallfodersträngen på olika djup eller ta ett par representativa prover ur varje balvagn eller kärra.
 • Slå ihop proverna i en luftig påse (t ex en potatissäck) och låt torka färdigt på skullen innan provet skickas för analys.
 • Det går även att skicka in provet som grönmassa d.v.s. utan att torka det först på höskullen. Blanda då innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Hösilage/ensilage i storbal

 • Det är enklast att använda en ensilage- eller höborr. Se hur du använder en borr i videon nedanför!
 • Ta prover ur minst tre storbalar och klistra ihop hålen väl efter provtagning med särskild ensilagetejp (inte silvertejp!). Har man inte tillgång till borr kan man rulla upp balarna och skära ut prover på flera ställen.
 • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försök få ut så mycket luft som möjligt och stäng sedan påsen ordentligt.
 • Förvara provet svalt eller fryst tills du skickar det för analys.
 • Ett annat sätt är att ta ut prov från de första balarna som öppnas och förvara proven i frysen tills minst tre balar öppnats och provtagits. Ett samlingsprov skickas sedan för analys.

Vid egen hösilage/ensilageskörd

 • Ta provet från fältet i samband med skörd innan pressning och plastning sker.
 • Gå i ett W över fältet och ta flera prover i vallfodersträngarna på olika djup.
 • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försök få ut så mycket luft som möjligt och stäng sedan påsen ordentligt.
 • Förvara provet svalt eller fryst tills det skickas för analys. Skicka helst i början av veckan så det är så oförstört som möjligt när det når laboratoriet.
 • Ett gräsprov som varken är färdigtorkat eller inplastat kallas grönmassa och dessa prov är känsliga för värme. Det är extra viktigt att ett sådant prov hålls svalt innan analys för att inte näringsinnehållet ska påverkas. (Källa: Hästsverige)

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

I den här guiden utforskar vi de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage och vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.

Publicerad den

Därför ska du göra en grovfoderanalys

Ljus häst som äter hö.

Vad är en grovfoderanalys?

Genom en grovfoderanalys får du reda på bland annat reda torrsubstans (ts), energi, protein, NDF (fiber), socker, aska och mineraler.

Här finns instruktioner till hur du tar ett grovfoderprov. När provet sedan anländer till labbet kommer det registreras och packas upp för att torkas i ett värmeskåp under natten. Sedan mals provet ned och analyseras med hjälp av NIR-teknik. Provsvar får du sedan till din mejl.

Hur tolkar man analysen? Läs om detta här.

Varför ska man göra en grovfoderanalys?

En analys av grovfodrets näringsinnehåll är nödvändig för att kunna sätta ihop en bra foderstat till hästen.

Säkerställa näringsinnehåll

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel på hur du kan påverka innehållet. Analysen hjälper dig att få rätt foderstat till hästen och välja eventuell kraftfoder eller mineralfoder.

Möta hästens behov

Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen. Därför underlättar det att analysera grovfodret för att kunna mätta den enskilda hästens behov.

Tänk på att ts-halten inte säger något om näringsinnehållet. Det vill säga att ett blötare grovfoder inte automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika gärna vara tvärtom. Analysen get dig möjlighet att veta exakt vad grovfodret innehåller och om man eventuellt behöver komplettera med ett kraftfoder.

Hålla hästen frisk

En del sjukdomar som kan drabba hästar kan ofta undvikas eller bekämpas med en anpassad foderstat.

Konsekvenser av att inte göra en analys

Vad finns det för risker med att inte göra en grovfoderanalys? Ofta pratar man om att välja ett sent skördat hö till en lättfödd häst. Enligt veterinärkliniken Evidensia motiveras ofta detta med att hästen behöver ett näringsfattigt hö. Det är dock inte ovanligt att ett sent skördat hö innehåller relativt hög mängd omsättbar energi men låg mängd smältbart råprotein. Hästen riskerar då att bli överviktig eller få för lite mängd foder per dag samt få brist på protein. Hästen riskerar också att få kolik då den inte får i sig tillräckligt med grovfoder om man begränsar givan på grund av för högt energiinnehåll.

Ett ytterligare vanligt problem är att ge ett foder med för lågt energi- och proteininnehåll till en häst med höga behov och istället komplettera med stärkelserika kraftfoder. Enligt Evidensia riskerar hästen att få proteinbrist med denna typ av foderstat samtidigt som risken för kolik ökar när mängden stärkelserikt kraftfoder ökar.

Källor: Grovfoderanalys – Evidensia, Grovfoderanalyser & foderstater – Svenska Foder

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Så analyseras ditt grovfoder

Grovfoderanalys - hur går det till?

Hur går det egentligen till när ditt grovfoderprov analyseras för näringsvärden?

Efter att du har tagit ut ditt prov, skickar du det till oss. På labbet registreras provet och laboranten packar upp ditt paket och gör iordning det för att torkas i ett värmeskåp under natten.

Nästa dag mals grovfodret ner till ett fint pulver och analyseras med hjälp av NIR-teknik. Vi får fram näringsvärden som socker, energi, protein och NDF.

Resultatet får du sedan direkt till din mejl!

→ Se videon nedanför för att se hela processen!

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

I den här guiden utforskar vi de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage och vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Att tänka på vid flytgödsling av vall

Med höga priser på konstgödsel och en osäker prisbild på marknaden, blir användandet av flytgödsel mer och mer attraktivt. Men är stallgödsel helt problemfritt och hur påverkar det grödorna på vallen?

Kan påverka ensileringsprocessen negativt

Flytgödsel innehåller klostridier, tarmbakterier och buffrande ämnen som kan störa ensileringsprocessen. Detta kan försämra ensilagets hygieniska och näringsmässiga kvalitet. Om höga halter av just klostridier följer med grönmassan till lagring så ökar risken för feljäsning.

Tecken på feljäsning:

 • Hög spor- och smörsyrahalt.
 • Luktar ammoniak.
 • Omfattande nedbrytning av vallproteinet.
 • Bildning av aminer som är giftiga och försämrar ensilagets smaklighet.

Så här undviker du feljäsning

Feljäsning går att motverka med enkla metoder:

 • Var noggrann med spridningstidpunkt och stubbhöjd.
 • Ha ett bra management kring slåtter och inläggning.
 • Använd ett effektivt ensileringsmedel som skyddar mot klostridier.

→ Vad mer kan påverka grovfoderkvalitén? Läs mer på SVA:s hemsida

Så använder du flytgödsel

 • Det kan vara bra att göra en flytgödselanalys för att säkerställa kväve- och kaliumnivåerna. Ofta har nötflyt en lägre koncentration av näringsämnen än vad man tror.
 • Se till att flytgödseln är omrörd innan du sprider den.
 • Bästa kväveffekten uppnås om flytgödningen myllas (4-5cm), försuras eller om det regnar under och efter spridning.
 • Kör inte ut innan marken bär och tillväxten är igång.
liquid manure spreader
Mögelprov på petriskål undersöks med ett mikroskop.

Mögelanalys ett viktigt redskap

Varför ska man göra en mögelanalys på sitt foder, spannmål eller grovfoder. Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Så väljer du rätt ensileringsmedel

Grovfodret är grunden. Med en hög kvalitet på grovfodret ökar man smakligheten och kan minska på mängden kraftfoder till sina djur. Men för att uppnå detta måste man ensilera på ett bra sätt.

Det finns så många parametrar att ta hänsyn till för att uppnå ett bra grovfoder. Mycket kan gå fel: och man märker det direkt i sin produktion och sin besättning. Det kan handla om minskad mjölkproduktion, problem med mjölkkvaliteten, minskad tillväxt och hälso- och fertilitetsstörningar. Dessutom kan du behöva kassera dåligt ensilage, för att du inte lyckats med ensileringen.

Helhetsgrepp på grovfoderproduktionen

Allt det här kostar pengar. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på sin grovfoderproduktion. Alla delar hänger ihop. Rätt vallfröblandning, som passar i din produktion, och därefter rätt insatser, vid rätt tidpunkt och slutligen en välkomponerad ensileringsprocess.

För att uppnå en bra ensileringsprocess måste man skapa rätt förutsättningar genom hur man hanterar sin grönmassa. Den gamla devisen hacka, packa, täck tillsammans med noggrannhet gäller fortfarande för bäst resultat.

Genom att hantera grönmassan på rätt sätt kan du säkerställa ett högkvalitativt ensilage.

Kritiska punkter vid ensilering

För att optimera sin hantering och säkerställa ett riktigt högkvalitativt ensilage, behövs ett noggrant utvalt ensileringsmedel. Kritiska punkter vid ensilering handlar ofta om att:

   • Minska näringsförluster
   • Förebygga hygieniskt dåligt foder
   • Minimera svinn av foder
   • Kunna öppna silon tidigt
   • Hålla silon stabil efter öppning

Det man vill framför allt vill undvika är varmgång och klostridier. Vid varmgång växer jäst och mögel. Jäst växer främst i syrerika miljöer, men kan även växa i i syrefattiga miljöer, men kan motverkas med låga pH-värden.

Mögelsvamparna trivs endast i en syrerik miljö. När de har tillgång till syre bryter mögelsvamparna ned mjölksyran – vilket i sin tur leder till att pH-värdet stiger. Man vill alltså kontrollera de båda, eftersom de gärna hjälper varandra och snabbt kan försämra grovfoderkvaliteten.

Blanda inte!

Du vill aldrig blanda olika ensileringsmedel. Kemiska fällningar kan ske om två kemiska tillsatsmedel blandas, vilket täpper igen pump och munstycken.

Bakterierna i ett biologiskt tillsatsmedel dör snabbt om det blandas med ett kemiskt ensilagemedel.

Var försiktig vid hantering av ensilagemedel!

COLOURBOX39436385

Hög ts-halt motverkar klostridier

Klostridier finns i jord, gödsel, gammalt växtmaterial och ensilage. De växer till sig i syrefri miljö vid ”höga” pH-värden. Klostridierna bryter ner socker, proteiner och mjölksyra och producerar istället smörsyra och ammoniak.

Undvik att få in klostridier i silon genom att:

   • Tänka på vilka gödslingsrutiner och stubbhöjd man har.
   • Hålla maskiner och silos rena.

Har man trots allt fått in klostridier i sitt ensilage motverkar man det bäst genom att ha en hög ts-halt, lågt pH och tillsatsmedel.

Lägre insatskostnad och bättre effekt

För att undvika problem handlar det om att ha ett ensileringsmedel som gör jobbet. Ett bra ensileringsmedel minskar ts-förlusterna och du får mer kvar av det grovfoder som skördats. Det minskar också risken radikalt för att få ett hygieniskt dåligt foder. Dessutom bibehåller du proteinkvaliteten och får en bra försäkring för ett fodermedel som är svårt att ersätta i foderstaten.

Olika typer av ensileringsmedel

Tillsatsmedel är inte alltid nödvändigt, men bidrar till en smidigare och ofta bättre ensileringsprocess. 

Ett bra ensileringsmedel minskar ts-förlusterna och du får mer kvar av det grovfoder som skördats. Det minskar också risken radikalt för att få ett hygieniskt dåligt foder. Dessutom bibehåller du proteinkvaliteten och får en bra försäkring för ett fodermedel som är svårt att ersätta i foderstaten.

Det finns ett flertal olika tillsatsmedel, som alla är anpassade till olika typer av problem.

Biologiska ensileringsmedel

 • Biologiska ensileringsmedel är verksamma genom att tillföra mjölksyrabakterier som effektivt sänker pH-nivåerna.
 • En del innehåller även enzymer vars jobb är att frisätta socker från grödans fiber.
 • Ibland kombineras de med kemikalier. Biologiska ensileringsmedel hämmar tillväxten av jäst när silon öppnas och begränsar varmgång vid uttag.

SiloSolve är ett exempel på ett biologiskt ensileringsmedel.

Kemiska ensileringsmedel

 • Kemiska ensileringsmedel skapar en hämmande miljö för oönskat mikrobiellt liv.
 • Vid tillsats av syra vid ensilering sker en omedelbar pH-sänkning i grönmassan. Sänkning av pH-värdet skapar goda förutsättningar för de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna att försöka sig och stoppar cellandning, värmebildning och tillväxt av oönskade mikroorganismer som till exempel klostridier.
 • Genom att tillsätta syra vid ensilering minskar nedbrytningen av socker och protein, vilket gör att ensilage behandlade med syror har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs.

Välj ensileringsmedel efter problem

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Vallartskola – Rödklöver

Rödklöver är en mycket vanlig vallart som ger grovfodret extra protein. Här lär vi oss mer om en av Sveriges vanligaste vallgrödor – rödklövern!

Fakta om rödklöver

 • Rödklöver är en flerårig ärtväxt och blommar hela sommaren och långt in på hösten.
 • Kronan är vanligen rosa eller röd, men kan ibland vara vit.
 • Rödklöver är mycket variabel vad gäller hårighet och bladform och fyra typer brukar urskiljas: amerikansk rödklöver och foderrödklöver som är införda vallväxter, strandrödklöver, samt ängsrödklöver. Ängsrödklövern är den vanliga rödklövern som man ofta ser i betesmarker och vägkanter.
Blooming clover field with a blue background.

Rödklöver som vallgröda

Rödklövern har en djupgående pålrot som ger en hög toktålighet men ökad känslighet för nedtrampning. 

Det finns två sorttyper av rödklöver: Kromosomfördubblade tetraploida (4n) och diploida (2n). De tetraploida sorterna har en något högre ts-skörd men är också svårare att producera frö av. Man får normalt högre pris vid fröodling av tetraploida sorter jämfört med diploida sorter.

Tidiga, medelsena och sena sorter

Rödklöver delas in i tidiga, medelsena och sena sorter.

 • Tidiga sorter har en tidig blomning, bäst återväxtförmåga men sämre uthållighet.
 • Senare sorter har en senare blomning, en större första skörd, sämre återväxtförmåga men å andra sidan bättre uthållighet.
 • Senare sorter är lämpliga för norra Svealand och Norrland, medan de tidiga sorterna passar för Götaland.

Rödklöver ökar vallens proteininnehåll och passar i 2-3-skördesystem. Rödklöver samlar mycket kväve och är en bra förfrukt till spannmål.

Klövertrötthet

Uttrycket “klövertrötthet” innebär att lantbrukaren har svårt att behålla mängden rödklöver i vallen. Oftast är rotröta den främsta anledningen till att rödklövern försvinner.

En sund växtföljd och tidigare avslagning på hösten är två sätt att motverka rotröta. Då har plantan fortfarande tillräckligt med inlagrade kolhydrater inför vintern.

Rödklöver_COLOURBOX_14574509

Rödklöver som mellangröda

Som mellangröda är rödklöver kvävefixerande (2år/flerårig) med ett snabbt och kraftigt växtsätt. Rödklöver kan eventuellt ge problem med skörd av huvudgröda under insåningsåret. Pålroten kan även lätt angripas av fusariumrotröta, vilket påverkar dess härdighet framför allt vid år 2-3. Rödklöverandelen minskar generellt med ökad vallålder, efter 2-3 år är den ofta borta.

Som ettårig mellangröda är risken liten att få problem med fusariumrotröta, eftersom den problematiken uppstår vid ökad vallålder. Men där klöver odlas ker en infektion som bidrar med mer smitta i jorden. Det finns därför risk att uppföröka betcystnematod. Rödklöver bör därför inte odlas oftare än vart femte år.

Odling av rödklöver

 • Rödklöver föredrar jord med ett pH mellan 6,0-7,2.
 • Etablering kan ske i samband med sådd eller bredspridning i växande gröda.
 • Såtidpunkt kan justeras för att inte låta grödan konkurrera för kraftigt tillsammans med huvudgrödan.
 • Rödklöver rekommenderas ej till vårsådd gröda då rödklövern riskerar att konkurrera ut huvudgrödan.
 • Rödklöver ställer inte stora krav på jordmånen men undvik de torraste odlingslägena. Det är viktigt med en bra vattenförsörjning när blomningen börjar.
 • Du ska inte ogräsharva innan insådd av rödklöver. Harvningen torkar ut jordytan och ger en sämre etablering av klövern.

Odingsvägledning för rödklöver

Sveriges Frö- och Odlingsväxtodlare har en odlingsvägledning för rödklöver med allt du behöver veta och tänka på!

Publicerad den

8 råd vid grovfoderbrist

Grovfoder och traktor

Låg vallskörd kan göra att tillgången av grovfoder blir begränsad delar av, eller under hela, året. År då det är osäkert om grovfodret kommer att räcka till är det viktigt att jobba förebyggande. Detta kan vara genom god och noggrann ensilering, men även via åtgärder som att ge extra kraftfoder. Här får du tips och råd vid grovfoderbrist.

 1. Börja åtgärda foderstaten i tid

  Under kommande säsong kommer vi att se många olika strategier och foderstatslösningar för att grovfodret ska räcka. Tänk på att ju jämnare kvalitet på foderstaten du kan hålla över tid, desto högre produktion/tillväxt kan uppnås.

  Balansera, fördela och följ uppsatt strategi för den fodervolym du har till dina djur. Vänj djuren långsamt vid den nya utfodringsstrategin och undvik i möjligaste mån hastiga förändringar. Ett jämnt foderintag såväl under dygnet som från dag till dag med en stabil koncentrationsgrad minskar risken för utfodringsrelaterade problem som tex. acidos.

 2. Analysera de olika partierna med grovfoder
  Att välja rätt parti till rätt djurgrupp ger möjlighet att maximera utnyttjandet av just det fodrets potential.

  Att veta vilken kvalitet som utfodras på grovfodret gör valet av kraftfoder enklare. Var lite extra uppmärksam på nitrat i grovfodret i år.

  Här hittar du grovfoderanalyser för nöt!

 3. Dikor med begränsat antal ätplatser, kanske enbart utfodring i foderhäck.
  Försök fördela kraftfodret på ett par utfodringstillfällen per dag. Ge gärna grovfodret först och vänta sedan en stund innan du fyller på med kraftfodret.

  Gör det bästa av situationen för att alla ska äta lika delar kraftfoder och grovfoder som planerat.

 4. Ungdjur med mestadels halm
  Om dina djur utfodras med en stor andel halm är det stor fördel om du kan mixa in kraftfoder tillsammans med halmen.

  Det gör totalmixen smakligare och ts-intaget högre. Därmed kan djuren fortsatt växa utan att tappa tillväxttakt. Melass är även bra att hälla över för att öka smaklighet och energitillförsel.

 5. Släng inget grovfoder i onödan.
  Använd ett ensileringsmedel som SiloSolve för att minimera dina förluster. SiloSolve FC har en väldigt snabb process och ger ett lagringsstabilt ensilage efter bara ett par dagars ensilering vilket är bra om du behöver öppna silon snabbt efter inläggning.

  Vid varm väderlek tar fodret snabbare värme på foderbordet och förlorar då näring. Använd ett kemiskt ensileringsmedel som FreshFoss för att hålla grovfodret stabilt även vid utfodring sommartid.

 6. Använda foderbord?
  Har du mjölkkor och ger mycket kraftfoder i dina automater? Fundera på om det finns möjlighet att lägga mer foder på foderbordet för att jämna ut koncentrationsgraden på foderintaget och vommens pH över dygnet?

  Kraftfoderstationerna kan begränsa foderintaget dels genom konkurrens från andra djur men även tidsmässigt. Hur mycket kraftfoder har du möjlighet att utfodra i dina kraftfoderstationer?

 7. Ha lite extra koll på ts-intaget
  För att spara på grovfodret kan mängden på foderbordet behöva begränsas så de inte har fri tillgång över hela dygnet.

  Produktion/tillväxt går ofta bibehållas med hjälp av högre kraftfodergivor. Det är dock extra viktigt att  försöka uppskatta hur mycket de faktiskt äter när grovfodret inte serveras i fri tillgång.

 8. Stötta vommen

  Begränsa mängden stärkelse vid ökade kraftfodergivor. T.ex. genom att använda våra Rosa-foder. Mixa in vomskyddat fett som tillför mycket energi utan att belasta de fibernedbrytande mikroberna.

  Tillsätt vatten i mix om kraftfoder blandas in för att minska risken för sortering. Stötta gärna vomfunktionen extra med att tillsätta levande jäst eller vombuffer för att minimera pH-svängningar.

Allmänna råd

 • Ha helt enkelt lite extra koll när grovfodret ska begränsas. Daglig allmänstatus, vomfyllnad, idissling, brunster, hårrem, träckkonsistens, hälta, klövar är några exempel på vad som kan vara värt att ha ett extra vaksamt öga på.
 • Idisslingstiden kan gå ner så länge som kon verkar må bra och fungera väl. Försök har visat att vommens pH kan behållas trots en minskad idisslingstid.
Liggande kor

Praktiska råd för foderval utifrån din situation

Kor på fält

Tolka din näringsanalys för nöt

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för nöt. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Grovfoderkvaliteten avgörande för får

Får som äter grovfoder

Grovfodret är basen

Eftersom grovfodret utgör basen i utfodringen av dina tackor och lamm är det viktigt att sikta på rätt kvalitet. Vad som är lämplig kvalitet beror på vilket stadie djuret är i.

Skördetidpunkt, vallfröblandning och gödsling är några av de viktigaste faktorerna för att påverka den näringsmässiga kvaliteten i grovfodret.

Högt näringsinnehåll ger högre konsumtion hos djuren. Även ts-halten i grovfodret kan påverka hur mycket de orkar äta. Mycket blöta eller mycket torra grovfoder sänker konsumtionen av fodret. Optimalt intervall är mellan 35-45% torrsubstans.

Grovfoder

Vid bra vallfoderkvalitet kan lamm äta ca 1,3 % NDF av kroppsvikten och digivande tackor kan äta upp mot 1,6-1,8 % NDF av kroppsvikten.

I tabell 1 finns en översiktlig rekommendation för grovfodrets näringsmässiga kvalitet till olika djurkategorier.

Skördas 1:a skörden relativt tidigt kan man istället vänta lite längre med 2:a skörden för att på så sätt få till två olika kvaliteter som passar djur i olika stadier. Var noggrann med att märka upp balarna och ta en analys på det skördade fodret så att du kan komplettera med rätt sort och mängd kraftfoder.

Tabell 1 - Rekommenderade näringsvärden för grovfoder till tackor och lamm

Loading..........

The Data is Not Available

Energi mäts i MJ/kg ts. Råprotein och fiber mäts i g/kg ts.

Får som äter grovfoder

Tolka din näringsanalys för får

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för får. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Vi söker säsongspersonal!

Optilab personal

Vi söker nu säsongspersonal till sommaren och hösten! Spännande och utvecklande uppgifter på antingen grovfoderlab (sommaren) eller spannmålslab (hösten). Mer information om både rollerna hittar du nedanför.

IMG_4344

Laboratoriebiträde | Grovfoderlab

Period 

Under perioden 2024-06-10 till ca 2024-09-27 söker Optilab en medarbetare till grovfoderavdelningen.

Arbetsuppgifter

Arbetet innefattar kundkontakter via telefon, prov och analysregistrering, provberedning, torrsubstans, NIR-analyser som ex protein, energi, socker, fiber, aska mm. Beroende på arbetsbelastning kan även arbete på de övriga avdelningarna förekomma.

Erfarenhet

Vi söker dig som har erfarenhet från hästskötsel och/eller grundläggande lantbruk eller laboratorieutbildning. Även erfarenhet från annat laboratoriearbete är meriterande. Personen skall ha möjlighet att jobba hela perioden.

Intresserad?

Din ansökan vill vi ha senast den 31 maj till Theresa Viebke på therese.viebke@svenskaoptilab.se eller 0510-54 53 94

IMG_4423

Laboratoriebiträde | Spannmålslab

Spannmålslab

Inför årets spannmålssäsong söker vi extrapersonal till Optilab (en del av Svenska Foder-koncernen) i Lidköping. Vi behöver förstärka personalstyrkan med ca 14 personer under skördesäsongen. Bli en i vårt gäng under några intensiva veckor!

Period 

Gäller ca v. 32 – 38. Lön enligt avtal. Arbetet sker i tvåskift, och även lördag eller söndag, varje vecka.

Arbetsuppgifter

Arbetet omfattar betalningsgrundande analyser av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Arbetsuppgifterna innebär att du står och går större delen av arbetsdagen.

Erfarenhet

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av laboratoriearbete.

Intresserad?

Din ansökan vill vi ha senast den 31 maj via brev eller e-post till Helena Lundgren, Optilab, Box 673, 531 16 Lidköping eller till helena.lundgren@svenskaoptilab.se.

Om oss

Vi är ett laboratorium för lantbruksbranschen och är belägna i Lidköping. Optilab är en del av Svenska Foder som ingår i DLG-koncernen. Det innebär att vi har ett stort kontaktnät och en stabil grund. 

Vi har över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. Vi utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelningar och privatpersoner.

Bli en del av oss!

Publicerad den

3 saker att tänka på vid hästens pälsbyte

Vad ska man tänka på vid pälsbyte hos häst? Och hur hjälper man hästen under pälsfällning? Hårremsbyte kan ta mycket på hästarna eftersom det går åt mer protein och energi att sätta den nya pälsen.

Många hästar kan bli trötta och ändra beteende av pälssättning. Hästen är programmerad att prioritera pälssättningen och därför går ca 10-15 procent av det dagliga proteinintaget åt till att hålla normal hårtillväxt. Att foderstaten är väl balanserad är därför mycket viktigt så att inte kroppsvävnad som fett och muskler bryts ner. Här delar vi med oss av tips för att hantera hästens pälsbyte!

 1.  Se över foderstat i tid

  När hästen börjar fälla sin vinterpäls på våren är den nya pälsen redan klar. Det är viktigt att se över foderstaten i tid för att hinna göra korrigeringar. I första hand är det en ökad mängd grovfoder som gäller. Se över grovfoderanalysen för att ta reda på hur stor ökningen bör vara. Om grovfodrets innehåll inte räcker till kan ett alternativ som innehåller protein tillsättas.

 2. Ryktning påskyndar pälsfällningen

  Att rykta hästen påskyndar pälsfällningsprocessen och hjälper till med den klåda hästen kan få av pälsfällningen.

 3. Undvik att klippa hästen

  Undvik att klippa hästen i samband med sättning och fällning. Att raka hästen under denna tid stör hästens naturliga process, vilket kan påverka allmäntillståndet negativt. Vänta istället tills processen är färdig.

Källor: Dags för pälsbyte – Svenska Foder, Pälsfällningstips från veterinären – Agria

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Så här bekämpar du renkavle

Konkurrens-kraftigt gräsogräs

Renkavle är ett ettårigt gräsogräs som framför allt hittas på Gotland och Skåne, men har etablerat sig lokalt uppåt i landet. Enligt Jordbruksverket är renkavle ”mycket konkurrenskraftigt”

Vi frågar Niklas Ingvarsson  produktchef hos Svenska Foder, hur man bekämpar renkavlen. Han kan inte nog betona vikten av att vara noggrann när det gäller bekämpning av Renkavle

-Renkavle är som vi vet otroligt konkurrenskraftigt, konstaterar Niklas. Vid riklig förekomst kan skörden av höstvete halveras.

Mårten_Svensson_2U9A9991_1

 Niklas Ingvarsson

Höstgroende ettårigt gräs

Renkavle är framför allt ett höstgroende och ettårigt gräs som sprids med frön som går i groningsvila när de täcks med jord. Den kan därmed bygga upp en fröbank.

-Om man inte bekämpar renkavle kan den uppförökas tio gånger på ett år, fortsätter Niklas. Det betyder att ett litet problem med renkavle, aldrig är ett litet problem. Det är otvivelaktigt så att du måste adressera problemet stenhårt och omedelbart.

Så känner du igen renkavlen

 • Renkavle går vanligen i ax under maj månad och uppträder i kolonier där tidigare års ax drösat.
 • Strax efter axgång börjar den blomma. De gulvita ståndarknapparna hänger då ut från axen.
 • Strået är 20–60 cm högt och växer något tuvat. Axen är cylindriska och avsmalnande i båda ändar.
 • De är till en början ljusgröna, men blir snart brun-violettfärgade. Även blad och bladslidor kan skifta i violett.
 • Småaxen är 4–6 mm långa och spetsiga med långt utskjutande borst.

Så känner du igen renkavlen

 • Renkavle går vanligen i ax under maj månad och uppträder i kolonier där tidigare års ax drösat.
 • Strax efter axgång börjar den blomma. De gulvita ståndarknapparna hänger då ut från axen.
 • Strået är 20–60 cm högt och växer något tuvat. Axen är cylindriska och avsmalnande i båda ändar.
 • De är till en början ljusgröna, men blir snart brun-violettfärgade. Även blad och bladslidor kan skifta i violett.
 • Småaxen är 4–6 mm långa och spetsiga med långt utskjutande borst.

Så håller du renkavlen borta

-Om du ännu inte upptäckt renkavle på dina fält, men vet att det finns i din närhet. Se till att vara extra noga med rengöring av maskiner och redskap som används på olika gårdar, menar Niklas Ingvarsson. Ogräsfrön kan lätt följa med från fält till fält. Samma sak gäller vid köp av begagnade maskiner även på eventuella demomaskiner eller redskap.

Det viktigaste för att kontrollera renkavle är att verkligen ta ett helhetsgrepp om ogräset och använda alla olika sorters metoder:

 • En sund växtföljd är alltid nummer ett. Renkavle växer i både höstsådda och vårsådda grödor. Men trivs mycket bättre i höstsådda grödor varför vårsådd och fleråriga grödor är ett nödvändigt verktyg att ta till för att kontrollera ogräset.
 • Renkavlen gror allra bäst vid tidig sådd på hösten. Så genom att fördröja såtidpunkten en eller två veckor mot normalt kommer betydligt mycket mindre renkavle att gro.
 • En tät gröda är alltid bästa ogräsbekämparen! Se därför till att oavsett etableringsmetod att få en tät, välutvecklad gröda som etablerar sig snabbt. För att hantera gräsogräs välj minst 10-20 % högre utsädesmängd än normal rekommendation och välj gärna odlingssäkra sorter som ger täta bestånd.
 • Kemisk bekämpning är givetvis mycket viktigt i konventionell odling. Men det räcker inte med att bekämpa. Tidpunkt, preparatval utifrån resistenssituation är otroligt viktiga för att få god hjälp.

Vad gör jag om jag fått in renkavle?

Du ska ha samma respekt för renkavle som för flyghavre, med den skillnaden att renkavle är mycket svårare att bekämpa!

Om du har fått in renkavle är det kemisk bekämpning som gäller. Svenska försök har visat att för att få mer än 90 % effekt av kemisk bekämpning kräver det en behandling både höst och vår.

Du ökar dessutom chansen att nå full effekt om du kombinerar kemisk bekämpning med ogräsharvning. Inför vårbruket bör höstgrodd renkavle harvas bort eller avdödas med glyfosat. Vårsäd konkurrerar bättre än höstsäd med renkavlen, därför är det lättare att nå bra bekämpningseffekt i vårsådda grödor.

Stor hög av gul spannmål framför silvriga silos. Himlen i bakgrunden är ljust blå.

6 tips på god spannmålshantering

Vad ska man egentligen tänka på när det gäller spannmålshantering? Vad är viktigt att ha i åtanke för att undvika dålig spannmålshygien? Vi ger dig 6 tips!

Publicerad den

Så väljer du rätt vallblandning för nöt

Rödvita kor på bete

I samarbete med Svenska Foder

Mjölk - och Köttdjur

Mjölkkor kräver mycket energi och protein för att producera mycket mjölk. Även växande djur har ett stort behov av energi och protein. Ett tidigt skördat grovfoder har ofta höga energi- och proteinvärden medan en senare skörd ger högre NDF och lägre energi och protein.

OptiVall står för starka vallfröblandningar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandningarna innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder. Hitta blandningen som passar för dig!

Liggande kor

Götaland & södra Svealand

- Intensiv odling med breddat skördefönster

Utan ängssvingel

Delikat

No Data Found

Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden.

Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Med ängsvingel

Gourmet

No Data Found

Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig.

Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

Torktålig

Premia

No Data Found

Med lusern, rajsvingel, hundäxing

Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och Hundäxing ger i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.

Torktålig

Maxicorn

No Data Found

50 % baljväxt

Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsen-silage.

Maxicorn är sammansatt för att just vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga. Tillsammans med en stor andel lusern och dess djupa pålrot blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber.

Torktålig

Perfekt

No Data Found

30 % baljväxt

Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning.

Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxt-andelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Med rörsvingeln Karolina + Klöver

GEV Kvalitet

No Data Found

Ekologisk

GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden.

Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtför-mågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Med rörsvingeln Karolina + Lusern & klöver

GEV Framgång

No Data Found

Ekologisk

GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning.

Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

- Intensiv odling

Med engelsk rajgräs + rödklöver

Tixakt

No Data Found

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion.

Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och engelskt rajgräs innehar.

Med engelsk rajgräs + röd-/vitklöver

Balans

No Data Found

Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad.

Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

Utan engelsk rajgräs

Trygg

No Data Found

Trygg är en högavkastande och härdig blandning.

Rörsvingelhybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år bidrar med fiber.

Utan klöver

Bore

No Data Found

Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar.

Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Torktålig

Tålig

No Data Found

Med lusern och rajsvingel

Tålig är en torktålig blandning som ger ett grovfoder med högt proteinvärde.

En stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är torktålig och bidrar med protein såväl som fiber i grovfodret. Rörsvingelhybriden Hykor och rajsvingeln ger en stark laguppställning för att möta förutsättningarna med sommartorka framförallt på Gotland, Öland och Kalmarregionen

Med ängssvingel & hög andel eng. rajgräs

GEV Action

No Data Found

Ekologisk

En vallblandning med vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel.

Hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör denna traditionella blandning mer intensiv men kräver en snabbare rotation och hög skördeintensitet.

Med rörsvingelhybriden Hykor, utan eng. rajgräs

GEV Säker

No Data Found

Ekologisk

GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden.

Den stora  andelen av både rörsvingelhybriden Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

Med rörsvingelhybriden Hykor, lusern & klöver

GEV Kraft

No Data Found

Ekologisk

GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skördetiming.

Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger en robust och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

- Mindre intensiv odling

Blandvall | med engelsk rajgräs

Legend

No Data Found

Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion.

Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs borgar för en härdig allroundblandning, där kombinationen av röd- och vitklöver garanterar både en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret. Kan efterbetas.

Blandvall | utan engelsk rajgräs

Rejäl

No Data Found

Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion.

Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel och tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion. När klöverandelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage.

Gräsvall | Slåtter

Rapp

No Data Found

Rapp passar bra för ensilage/hösilage.

Engelska rajgräset sörjer för en hög skörd. För bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Gräsvall | Torktålig

Hipp Hopp

No Data Found

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage.

Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Blandvall | Med eng. rajgräs

GEV Stabil

No Data Found

Ekologisk

GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion.

Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör GEV Stabil till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret.

Blandvall | Utan eng. rajgräs

GEV Klassic

No Data Found

Ekologisk

GEV Klassic är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion.

GEV Klassic har uthålliga gräs i timotej och ängssvingel. Tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den även användas för hö/hösilage.

Gräsvall | Utan engelskt rajgräs

GEV Hipp Hopp

No Data Found

Ekologisk

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage.

Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Norra Svealand & Norrland

Bete | Utan eng. rajgräs

Norrsken

No Data Found

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall.

Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramp-tålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Slåtter | Med rörsvingel Karolina

Topp

No Data Found

Topp är en intensiv blandning för 3 skördar per år.

Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3 skördar.

Den höga baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder, där vitklövern skapar god förutsättningar för hög baljväxtandel vid ett intensivt skördesystem.

Slåtter | Gräsvall

Kaliber

No Data Found

Kaliber passar bra för hö/hösilage.

Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får.

Slåtter | Blandvall med ängssvingel

Hållfast

No Data Found

Hållfast är mindre intensiv blandning med god återväxtförmåga.

En hög andel ängssvingel ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallen baljväxtandel under vallens liggtid.

Slåtter | Blandvall med ängssvingel

24-7

No Data Found

24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Slåtter | Blandvall utan ängssvingel

Stadig

No Data Found

Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige.

En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

Slåtter | Med rörsvingeln Karolina

GEV Uthållig

No Data Found

Ekologisk

GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning.

Den har en god återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

Slåtter | Med ängssvingel

GEV Reko

No Data Found

Ekologisk

GEV Reko är en härdig blandning anpassad för många soltimmar i den nordliga växtzonen.

En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

Bete | Utan eng. rajgräs

GEV Midnattsol

No Data Found

Ekologisk

GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall.

Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Kor på fält

Tolka din näringsanalys för nöt

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för nöt. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Så väljer du rätt vallblandning för får & lamm

Får

I samarbete med Svenska Foder

Får och lamm

Får är gräsätare och mår bäst när de får äta ett bra grovfoder. Grovfodret behövs för att stimulera idissling och genom att utfodra ett tidigt skördat grovfoder med höga energi- och proteinvärden kan du minska på kraftfodret och ändå öka tillväxten på lammen. Eftersom grovfodret utgör basen i utfodringen av dina tackor och lamm är det viktigt att sikta på rätt kvalitet. Vad som är lämplig kvalitet beror på vilket stadie djuret är i.

OptiVall står för starka vallfröblandningar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandningarna innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder. Hitta blandningen som passar för dig!

Fårflock på äng

Götaland & södra Svealand

Bete | Med vitklöver

Sisu Bete

No Data Found

Sisu Bete är en flerårig betesblandning som ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas för slåtter vid 1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får. Ger en tät betesvall.

Bete | Utan vitklöver

Skritt Bete

No Data Found

Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och mattbildanade.

Slåtter | Blandvall med vitklöver

Optifår

No Data Found

Optifår är en intensiv blandning för fårproduktion. Slåttervall med hög andel engelskt rajgräs som borgar för hög skörd redan första vallåret. Kombinationen av gräs och vitklöver ger ett näringsrikt grovfoder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

Slåtter | Gräsvall utan eng. rajgräs

Hipp Hopp

No Data Found

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Slåtter | Gräsvall med eng. rajgräs

Rapp

No Data Found

Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer för en hög skörd. För bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Bete & Slåtter | Med eng. rajgräs

GEV Universal Bete

No Data Found

Ekologisk

GEV Universal Bete ger ett bra bete till mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. En uthållig betesblandning som passar i de flesta lägen. Ger ett bra bete för mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid förstaskörden för ännu bättre tramptålighet och uthållighet.

Slåtter | Gräsvall utan eng. rajgräs

GEV Hipp Hopp

No Data Found

Ekologisk

GEV Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll.

Norra Svealand & Norrland

Bete | Utan eng. rajgräs

Norrsken

No Data Found

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramp-tålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Slåtter | Gräsvall

Kaliber

No Data Found

Kaliber passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får.

Bete | Utan eng. rajgräs

GEV Midnattsol

No Data Found

Ekologisk

GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Får som äter grovfoder

Tolka din näringsanalys för får

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för får. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Så väljer du rätt vallblandning för häst

I samarbete med Svenska Foder

Häst

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel på hur du kan påverka innehållet. Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen.

OptiVall står för starka vallfröblandningar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandningarna innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder. Hitta blandningen som passar för dig!

Vertical shot of two beautiful domestic horses eating dry grass fodder in field

Götaland & södra Svealand

Bete | Utan vitklöver

Skritt Bete

No Data Found

Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och mattbildanade.

Slåtter | Lägre näringsbehov

Diet

No Data Found

Diet passar bra till både slåtter och bete för hästar med lägre näringsbehov.

Slåtter | Utan eng. rajgräs

Hipp Hopp

No Data Found

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Slåtter | Med eng. rajgräs

Rapp

No Data Found

Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer för en hög skörd. För bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Slåtter | Med hykor

Bore

No Data Found

Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Bete | Med eng. rajgräs

GEV Universal Bete

No Data Found

Ekologisk

GEV Universal Bete ger ett bra bete till mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen.
En uthållig betesblandning som passar i de flesta lägen. Ger ett bra bete för mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid förstaskörden för ännu bättre tramptålighet och uthållighet.

Gräsvall | Utan eng. rajgräs

GEV Hipp Hopp

No Data Found

Ekologisk

GEV Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll.

Bete | Utan eng. rajgräs

Norrsken

No Data Found

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramp-tålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Slåtter | Gräsvall

Kaliber

No Data Found

Kaliber passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får.

Bete | Utan eng. rajgräs

GEV Midnattsol

No Data Found

Ekologisk

GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Intresserad av en vallblandning eller behöver hjälp att välja?
Kontakta en säljare nedan!

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Mögelanalys säkerställer toxinfritt foder

En av grundpelarna för tillverkning av toppfoder är att ständigt säkerställa råvarornas hygieniska kvalité allt för att undvika mögeltoxiner. I många fall görs inga kontroller av den hygieniska kvalitén på foderråvaror och i vissa fall analyserar man något enstaka toxin. Detta är en stor chansning och möjligheten att hitta rätt är mycket liten. Det finns över 1000 mykotoxiner och sekundära metaboliter identifierade samt ca 300 000 mögelarter så det gäller att hitta rätt.

Kontrollera genom att undersöka partier

Alla dessa mögelarter kan påverka djur och människor mer eller mindre. Gör detta för att undersöka råvaran:

   • Det första man skall göra är att titta och lukta för att se om det finns någon risk att partiet är mögelskadat.
   • Förutom att titta och lukta, bör man se om varan är lagringsstabil. En analys av vattenaktivitet skall visa att den tillgängliga vattenmängden för mögelsporer att växa i är låg och då är vattenaktiviteten under 0,70.
   • En annan enkel kontroll som för det mesta indikerar hygieniskt bra vara är falltalet. Har man egna djur som man utfodrar med vete eller korn bör man använda en vara med bra falltal och det gäller som sagt även korn. Det är ingen garanti för bra hygien men en stark indikator.

Mögelanalysen säkerställer hygienen

Känner man sig osäker på hygienen i partiet skall man alltid börja med en mögelanalys. Hos Optilab får man en bred screening av de mögelarter som finns i provet och i vilken mängd. Man får även mängden jästsvamp och vattenaktivitet. Resultaten samlas sedan upp i ett utlåtande som kunden får. Där utgår man från förekomst och nivåer för att ge tydliga råd om vidare användning. Det finns även möjlighet att kontakta labbet för mer rådgivning.

Svenska Foder (som Optilab är en del av) har som krav i sin foderoptimering att alla spannmålspartier som skall till en foderfabrik mögelkontrolleras innan användning. Detta gör att man undviker riskerna för toxinpåverkan hos djuren och smakligheten hos fodren säkerställs.

Hygienanalys – foder & foderråvaror (torra)

Ett analyspaket anpassat för att analysera den hygieniska kvalitén i torra foder och foderråvaror.

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Stora risker med årets spannmålslagring

Spannmåls töms från lastbilssläp.

Som ni alla vet har vi i år en stor utmaning med årets spannmålsskörd, den största på många decennier inte minst på kvalitetssidan. Ulf Thorpert, vår laboratoriechef, förklarar årets problematik.

Det blev ett svårt år, 2023, ur växtodlingssynpunkt. Året började väldigt torrt, och man talade om ett andra 2018. Dock slog vädret om och istället blev sensommaren och hösten blöt. Hur påverkas grödorna av detta omslag? Ulf Thorpert berättar:

Brådmogna kärnor

-Den torra och varma våren och försommaren gjorde plantorna stressade och i vissa fall blev kärnorna brådmogna. Spannmålen blev då betydligt instabilare och känsligare vilket innebar allt från ett mer instabilt falltal, känsligare grobarhet, fältgroning och svårtorkade partier.

-När regnen sedan kom, bildade vårgrödorna i många fall grönskott och vi fick två generationer plantor där resultatet vid tröskning var höga andelar omogna kärnor, fortsätter Ulf. Omogna kärnor är mer svårtorkade och det finns stor risk att vattenhalten blir något högre i dessa partier, vilket medför mögelhärdar som exponentiellt tillväxer i partierna.

-Vi såg även fältgrodda partier i alla sädesslag samt hos oljeväxter.

Grodda kärnor en risk

När en kärna gror omvandlas en del av stärkelsen till socker, det skyddande skalet skadas och det blir fritt inträde för mögelsporer som får en snabbare tillväxt i den nya miljön.

-Tyvärr är risken stor att många känsliga partier med hög vattenhalt fick ligga lite för länge i värmen innan de kom på tork, säger Ulf. I kombination med grodda och gröna kärnor ökar därför risken för lagringsskador.

Person som går med olivgröna stövlar över ett fält med nygrodda plantor. I horisonten syns några hus med rött tak.
När regnen kom, bildade vårgrödorna i många fall grönskott och vi fick två generationer plantor.

Lagringstid innan tork

-Den maximala lagringstiden innan tork för en vara som har 22 % i vattenhalt ligger på ett dygn vid 17°C, fortsätter han. Detta gäller normal oskadad spannmål. Har man istället t.ex. grodda kärnor i partiet minskar lagringstiden innan tork betydligt.

Eftersom kärnorna i år är något instabilare och vi torkar in vid betydligt högre vattenhalt, finns det även en stor risk för återfuktning i lagren. För att säkra sina partier bör man torka ner till minst 13 % i vattenhalt, då klarar man en återfuktning på en procent.

→ Inläggstips: 6 tips på god spannmålshantering

Vad kan man göra förutom att torka partierna snabbast möjligt?

-Om man har höga vattenhalter kan man – om det finns möjlighet – deltorka till 16 % för att få bättre lagringsstabilitet och sedan torka ner sista delen till 13 % när allt är räddat, konstaterar Ulf Thorpert.

-Man kan också motionera spannmålen, fortsätter han. Alltså se till att röra och flytta på sin spannmål. Då bryter man värmehärdar och förlänger lagringstiden innan tork, detta är mycket viktigt om man har partier som inte hinner torkas i tid.

Hygienanalysen blir extra viktig

I år är det även extra viktigt att man säkerställer de partier man har i sina lager med en hygienanalys innan utfodring eller försäljning.

-Enklast är att beställa ett hygienpaket i webshopen hos oss på Optilab och betala med swish eller kort. Då får du en unik kod som du märker provet med. Provet skickas in och svar kommer på mejl eller post.

Behöver du extra rådgivning eller har frågor kring dina analyssvar, tveka inte att kontakta oss! Fyll i vårt kontaktformulär, ring eller mejla oss!

Liknande inlägg

Mögelprov på petriskål undersöks med ett mikroskop.

Mögelanalys ett viktigt redskap

Eftersom svamp och bakterier är naturligt förekommande i vår natur sker det snabbt tillväxt då fukt, värme, syre och lämpligt växtmaterial finns tillgängligt...

Silo med skog i bakgrunden

Rengöra silos – en checklista

Temperatursvängningar och årstidsvariationer är utmanande när det kommer till silohygien. Under långa regnvädersperioder finns det fara för fuktinslag i silon...

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

6 tips på god spannmålshantering

Stor hög av gul spannmål framför silvriga silos. Himlen i bakgrunden är ljust blå.

Vad ska man egentligen tänka på när det gäller spannmålshantering? Vad är viktigt att ha i åtanke för att undvika dålig spannmålshygien? Vi ger dig 6 tips!

6 tips spannmålshantering

 • God hygien 

  Här ingår givetvis omsorgsfull städning i silon och angränsande utrymmen. Inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband.

  Din hygienanalys hittar du här!

 • Sanering

  Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur görs sanering med K-obiol.

 • Fukt och värme

  Spannmålen ska förvaras väl torkad och i förekommande fall kyls med luft där så är möjligt. Se till att torka ner spannmålen till 13%  – kör runt spann- målen med visst intervall och var observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen och i synnerhet i begränsade partier, då det ofta är här som tillväxt av ett insektangrepp börjar.

 • Håll isär

  Förvara aldrig partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, såvitt man inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Likadant skall man aldrig låta avfall och frånsorterad vara stå kvar i samma lokal eller ens i en annan nära eller angränsande lokal om risk finns för att här kan finnas insekter. Övergång och migration till den nyskördade spannmålen kommer inom kort tid att inträffa.

 • Rutiner för insekter

  Ha rutiner för och hjälpmedel till hands för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen eller få en snabb indikation på när insekterna börjar etablera sig i en viss silo eller parti.

 • Föra bok

  Skriv ner dina avläsningar av de utplacerade fångstfällorna inom lokalen där spannmålen finns – och i angränsande utrymmen – om det finns risk att insekter kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden, man har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

Liknande inlägg

Händer som håller spannmål

Så förebygger du lagringsskador på spannmål

Stora delar av årets spannmålsskörd är inkörd och nu är nästa utmaning att hålla kvaliteten uppe under lagring. Mögel är ett vanligt problem, och för att undvika skador....

Mögelprov på petriskål undersöks med ett mikroskop.

Mögelanalys ett viktigt redskap

Eftersom svamp och bakterier är naturligt förekommande i vår natur sker det snabbt tillväxt då fukt, värme, syre och lämpligt växtmaterial finns tillgängligt...

Vi finns även på Facebook!