Publicerad den

Därför ska du göra en grovfoderanalys

Ljus häst som äter hö.

Vad är en grovfoderanalys?

Genom en grovfoderanalys får du reda på bland annat reda torrsubstans (ts), energi, protein, NDF (fiber), socker, aska och mineraler.

Här finns instruktioner till hur du tar ett grovfoderprov. När provet sedan anländer till labbet kommer det registreras och packas upp för att torkas i ett värmeskåp under natten. Sedan mals provet ned och analyseras med hjälp av NIR-teknik. Provsvar får du sedan till din mejl.

Hur tolkar man analysen? Läs om detta här.

Varför ska man göra en grovfoderanalys?

En analys av grovfodrets näringsinnehåll är nödvändig för att kunna sätta ihop en bra foderstat till hästen.

Säkerställa näringsinnehåll

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel på hur du kan påverka innehållet. Analysen hjälper dig att få rätt foderstat till hästen och välja eventuell kraftfoder eller mineralfoder.

Möta hästens behov

Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen. Därför underlättar det att analysera grovfodret för att kunna mätta den enskilda hästens behov.

Tänk på att ts-halten inte säger något om näringsinnehållet. Det vill säga att ett blötare grovfoder inte automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika gärna vara tvärtom. Analysen get dig möjlighet att veta exakt vad grovfodret innehåller och om man eventuellt behöver komplettera med ett kraftfoder.

Hålla hästen frisk

En del sjukdomar som kan drabba hästar kan ofta undvikas eller bekämpas med en anpassad foderstat.

Konsekvenser av att inte göra en analys

Vad finns det för risker med att inte göra en grovfoderanalys? Ofta pratar man om att välja ett sent skördat hö till en lättfödd häst. Enligt veterinärkliniken Evidensia motiveras ofta detta med att hästen behöver ett näringsfattigt hö. Det är dock inte ovanligt att ett sent skördat hö innehåller relativt hög mängd omsättbar energi men låg mängd smältbart råprotein. Hästen riskerar då att bli överviktig eller få för lite mängd foder per dag samt få brist på protein. Hästen riskerar också att få kolik då den inte får i sig tillräckligt med grovfoder om man begränsar givan på grund av för högt energiinnehåll.

Ett ytterligare vanligt problem är att ge ett foder med för lågt energi- och proteininnehåll till en häst med höga behov och istället komplettera med stärkelserika kraftfoder. Enligt Evidensia riskerar hästen att få proteinbrist med denna typ av foderstat samtidigt som risken för kolik ökar när mängden stärkelserikt kraftfoder ökar.

Källor: Grovfoderanalys – Evidensia, Grovfoderanalyser & foderstater – Svenska Foder

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

3 saker att tänka på vid hästens pälsbyte

Vad ska man tänka på vid pälsbyte hos häst? Och hur hjälper man hästen under pälsfällning? Hårremsbyte kan ta mycket på hästarna eftersom det går åt mer protein och energi att sätta den nya pälsen.

Många hästar kan bli trötta och ändra beteende av pälssättning. Hästen är programmerad att prioritera pälssättningen och därför går ca 10-15 procent av det dagliga proteinintaget åt till att hålla normal hårtillväxt. Att foderstaten är väl balanserad är därför mycket viktigt så att inte kroppsvävnad som fett och muskler bryts ner. Här delar vi med oss av tips för att hantera hästens pälsbyte!

  1.  Se över foderstat i tid

    När hästen börjar fälla sin vinterpäls på våren är den nya pälsen redan klar. Det är viktigt att se över foderstaten i tid för att hinna göra korrigeringar. I första hand är det en ökad mängd grovfoder som gäller. Se över grovfoderanalysen för att ta reda på hur stor ökningen bör vara. Om grovfodrets innehåll inte räcker till kan ett alternativ som innehåller protein tillsättas.

  2. Ryktning påskyndar pälsfällningen

    Att rykta hästen påskyndar pälsfällningsprocessen och hjälper till med den klåda hästen kan få av pälsfällningen.

  3. Undvik att klippa hästen

    Undvik att klippa hästen i samband med sättning och fällning. Att raka hästen under denna tid stör hästens naturliga process, vilket kan påverka allmäntillståndet negativt. Vänta istället tills processen är färdig.

Källor: Dags för pälsbyte – Svenska Foder, Pälsfällningstips från veterinären – Agria

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!