Publicerad den

Så tar du ett grovfoderprov

Grovfoder

Grovfoderprovet är en viktig del av analysen. Analysen utförs på det prov du skickar in och om inte det provet är representativt för det parti foder du vill fodra med är inte analysen det heller.

Provhantering

Tänk på detta vid hantering av provet:

  • När provet är uttaget kan du med fördel klippa det till korta bitar och skicka cirka två liter för analys. 
  • Förvara och skicka provet i en ren, väl försluten plastpåse, annars kan vattenhalten i provet förändras.
  • Undvik att sända prov före helger då det kan bli liggande på posten någonstans och försämras.
  • Prov som ska analyseras enbart med avseende på näringsinnehåll kan frysas innan de skickas, men frys inte prov som ska analyseras för hygienisk kvalitet.
  • Provet ska märkas med den kod du fick i samband med beställningen. Den talar om för oss vilka analyser vi ska göra och vilket djurslag analysen ska vara anpassad för. Det är också viktigt att provtypen (hö, ensilage, hösilage eller grönmassa) stämmer överens för provet och beställningen.

Tänk på att provet ska vara representativt av foderpartiet! Plocka därför ut prov från flera balar och slå ihop det till ett större prov.

Vanliga misstag

  • Ett vanligt misstag är att bara ta ett prov från en bal. Då är risken att man missar variationen i partiet. Det är alltid bättre att plocka ut prov från flera balar och slå ihop det till ett större prov än att ta ut ett stort prov från samma ställe på en bal.
  • Ett annat vanligt fel är att skaka höet innan det läggs i påsen eller att dra ut strån från en höbal som inte öppnats ordentligt. Det mesta av näringen finns i bladen. Om du skakar eller drar bort dem innan du skickar in provet så analyserar vi mest stjälk. Det är troligt att analysen då visar på ett sämre näringsvärde än vad det egentligen är i ditt foder.

Följande rutiner rekommenderas:

Löst hö på en skulle

  • Provtas enklast med en höborr.
  • Ta ut prover på flera ställen på skullen.
  • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Hö i småbalar

  • Öppna flera småbalar, minst fem stycken och ta några nävar hö ur var och en. Se till att blad, stjälk och fröställningar kommer med i samma förhållande som de ingår i partiet som helhet.
  • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Vid egen höskörd

  • Ta provet i samband med skörd. Gå i ett W över fältet och ta flera prover i vallfodersträngen på olika djup eller ta ett par representativa prover ur varje balvagn eller kärra.
  • Slå ihop proverna i en luftig påse (t ex en potatissäck) och låt torka färdigt på skullen innan provet skickas för analys.
  • Det går även att skicka in provet som grönmassa d.v.s. utan att torka det först på höskullen. Blanda då innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försluter noga och skickar in.

Hösilage/ensilage i storbal

  • Det är enklast att använda en ensilage- eller höborr. Se hur du använder en borr i videon nedanför!
  • Ta prover ur minst tre storbalar och klistra ihop hålen väl efter provtagning med särskild ensilagetejp (inte silvertejp!). Har man inte tillgång till borr kan man rulla upp balarna och skära ut prover på flera ställen.
  • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försök få ut så mycket luft som möjligt och stäng sedan påsen ordentligt.
  • Förvara provet svalt eller fryst tills du skickar det för analys.
  • Ett annat sätt är att ta ut prov från de första balarna som öppnas och förvara proven i frysen tills minst tre balar öppnats och provtagits. Ett samlingsprov skickas sedan för analys.

Vid egen hösilage/ensilageskörd

  • Ta provet från fältet i samband med skörd innan pressning och plastning sker.
  • Gå i ett W över fältet och ta flera prover i vallfodersträngarna på olika djup.
  • Blanda innehållet försiktigt i en ren säck eller balja/hink och plocka sedan ut ett prov på ca 2 liter som du lägger i en plastpåse, försök få ut så mycket luft som möjligt och stäng sedan påsen ordentligt.
  • Förvara provet svalt eller fryst tills det skickas för analys. Skicka helst i början av veckan så det är så oförstört som möjligt när det når laboratoriet.
  • Ett gräsprov som varken är färdigtorkat eller inplastat kallas grönmassa och dessa prov är känsliga för värme. Det är extra viktigt att ett sådant prov hålls svalt innan analys för att inte näringsinnehållet ska påverkas. (Källa: Hästsverige)

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

I den här guiden utforskar vi de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage och vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.

Publicerad den

Därför ska du göra en grovfoderanalys

Ljus häst som äter hö.

Vad är en grovfoderanalys?

Genom en grovfoderanalys får du reda på bland annat reda torrsubstans (ts), energi, protein, NDF (fiber), socker, aska och mineraler.

Här finns instruktioner till hur du tar ett grovfoderprov. När provet sedan anländer till labbet kommer det registreras och packas upp för att torkas i ett värmeskåp under natten. Sedan mals provet ned och analyseras med hjälp av NIR-teknik. Provsvar får du sedan till din mejl.

Hur tolkar man analysen? Läs om detta här.

Varför ska man göra en grovfoderanalys?

En analys av grovfodrets näringsinnehåll är nödvändig för att kunna sätta ihop en bra foderstat till hästen.

Säkerställa näringsinnehåll

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel på hur du kan påverka innehållet. Analysen hjälper dig att få rätt foderstat till hästen och välja eventuell kraftfoder eller mineralfoder.

Möta hästens behov

Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen. Därför underlättar det att analysera grovfodret för att kunna mätta den enskilda hästens behov.

Tänk på att ts-halten inte säger något om näringsinnehållet. Det vill säga att ett blötare grovfoder inte automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika gärna vara tvärtom. Analysen get dig möjlighet att veta exakt vad grovfodret innehåller och om man eventuellt behöver komplettera med ett kraftfoder.

Hålla hästen frisk

En del sjukdomar som kan drabba hästar kan ofta undvikas eller bekämpas med en anpassad foderstat.

Konsekvenser av att inte göra en analys

Vad finns det för risker med att inte göra en grovfoderanalys? Ofta pratar man om att välja ett sent skördat hö till en lättfödd häst. Enligt veterinärkliniken Evidensia motiveras ofta detta med att hästen behöver ett näringsfattigt hö. Det är dock inte ovanligt att ett sent skördat hö innehåller relativt hög mängd omsättbar energi men låg mängd smältbart råprotein. Hästen riskerar då att bli överviktig eller få för lite mängd foder per dag samt få brist på protein. Hästen riskerar också att få kolik då den inte får i sig tillräckligt med grovfoder om man begränsar givan på grund av för högt energiinnehåll.

Ett ytterligare vanligt problem är att ge ett foder med för lågt energi- och proteininnehåll till en häst med höga behov och istället komplettera med stärkelserika kraftfoder. Enligt Evidensia riskerar hästen att få proteinbrist med denna typ av foderstat samtidigt som risken för kolik ökar när mängden stärkelserikt kraftfoder ökar.

Källor: Grovfoderanalys – Evidensia, Grovfoderanalyser & foderstater – Svenska Foder

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

Så analyseras ditt grovfoder

Grovfoderanalys - hur går det till?

Hur går det egentligen till när ditt grovfoderprov analyseras för näringsvärden?

Efter att du har tagit ut ditt prov, skickar du det till oss. På labbet registreras provet och laboranten packar upp ditt paket och gör iordning det för att torkas i ett värmeskåp under natten.

Nästa dag mals grovfodret ner till ett fint pulver och analyseras med hjälp av NIR-teknik. Vi får fram näringsvärden som socker, energi, protein och NDF.

Resultatet får du sedan direkt till din mejl!

→ Se videon nedanför för att se hela processen!

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

I den här guiden utforskar vi de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage och vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.

Vi finns även på Facebook!
Publicerad den

8 råd vid grovfoderbrist

Grovfoder och traktor

Låg vallskörd kan göra att tillgången av grovfoder blir begränsad delar av, eller under hela, året. År då det är osäkert om grovfodret kommer att räcka till är det viktigt att jobba förebyggande. Detta kan vara genom god och noggrann ensilering, men även via åtgärder som att ge extra kraftfoder. Här får du tips och råd vid grovfoderbrist.

  1. Börja åtgärda foderstaten i tid

    Under kommande säsong kommer vi att se många olika strategier och foderstatslösningar för att grovfodret ska räcka. Tänk på att ju jämnare kvalitet på foderstaten du kan hålla över tid, desto högre produktion/tillväxt kan uppnås.

    Balansera, fördela och följ uppsatt strategi för den fodervolym du har till dina djur. Vänj djuren långsamt vid den nya utfodringsstrategin och undvik i möjligaste mån hastiga förändringar. Ett jämnt foderintag såväl under dygnet som från dag till dag med en stabil koncentrationsgrad minskar risken för utfodringsrelaterade problem som tex. acidos.

  2. Analysera de olika partierna med grovfoder
    Att välja rätt parti till rätt djurgrupp ger möjlighet att maximera utnyttjandet av just det fodrets potential.

    Att veta vilken kvalitet som utfodras på grovfodret gör valet av kraftfoder enklare. Var lite extra uppmärksam på nitrat i grovfodret i år.

    Här hittar du grovfoderanalyser för nöt!

  3. Dikor med begränsat antal ätplatser, kanske enbart utfodring i foderhäck.
    Försök fördela kraftfodret på ett par utfodringstillfällen per dag. Ge gärna grovfodret först och vänta sedan en stund innan du fyller på med kraftfodret.

    Gör det bästa av situationen för att alla ska äta lika delar kraftfoder och grovfoder som planerat.

  4. Ungdjur med mestadels halm
    Om dina djur utfodras med en stor andel halm är det stor fördel om du kan mixa in kraftfoder tillsammans med halmen.

    Det gör totalmixen smakligare och ts-intaget högre. Därmed kan djuren fortsatt växa utan att tappa tillväxttakt. Melass är även bra att hälla över för att öka smaklighet och energitillförsel.

  5. Släng inget grovfoder i onödan.
    Använd ett ensileringsmedel som SiloSolve för att minimera dina förluster. SiloSolve FC har en väldigt snabb process och ger ett lagringsstabilt ensilage efter bara ett par dagars ensilering vilket är bra om du behöver öppna silon snabbt efter inläggning.

    Vid varm väderlek tar fodret snabbare värme på foderbordet och förlorar då näring. Använd ett kemiskt ensileringsmedel som FreshFoss för att hålla grovfodret stabilt även vid utfodring sommartid.

  6. Använda foderbord?
    Har du mjölkkor och ger mycket kraftfoder i dina automater? Fundera på om det finns möjlighet att lägga mer foder på foderbordet för att jämna ut koncentrationsgraden på foderintaget och vommens pH över dygnet?

    Kraftfoderstationerna kan begränsa foderintaget dels genom konkurrens från andra djur men även tidsmässigt. Hur mycket kraftfoder har du möjlighet att utfodra i dina kraftfoderstationer?

  7. Ha lite extra koll på ts-intaget
    För att spara på grovfodret kan mängden på foderbordet behöva begränsas så de inte har fri tillgång över hela dygnet.

    Produktion/tillväxt går ofta bibehållas med hjälp av högre kraftfodergivor. Det är dock extra viktigt att  försöka uppskatta hur mycket de faktiskt äter när grovfodret inte serveras i fri tillgång.

  8. Stötta vommen

    Begränsa mängden stärkelse vid ökade kraftfodergivor. T.ex. genom att använda våra Rosa-foder. Mixa in vomskyddat fett som tillför mycket energi utan att belasta de fibernedbrytande mikroberna.

    Tillsätt vatten i mix om kraftfoder blandas in för att minska risken för sortering. Stötta gärna vomfunktionen extra med att tillsätta levande jäst eller vombuffer för att minimera pH-svängningar.

Allmänna råd

  • Ha helt enkelt lite extra koll när grovfodret ska begränsas. Daglig allmänstatus, vomfyllnad, idissling, brunster, hårrem, träckkonsistens, hälta, klövar är några exempel på vad som kan vara värt att ha ett extra vaksamt öga på.
  • Idisslingstiden kan gå ner så länge som kon verkar må bra och fungera väl. Försök har visat att vommens pH kan behållas trots en minskad idisslingstid.
Liggande kor

Praktiska råd för foderval utifrån din situation

Kor på fält

Tolka din näringsanalys för nöt

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för nöt. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Grovfoderkvaliteten avgörande för får

Får som äter grovfoder

Grovfodret är basen

Eftersom grovfodret utgör basen i utfodringen av dina tackor och lamm är det viktigt att sikta på rätt kvalitet. Vad som är lämplig kvalitet beror på vilket stadie djuret är i.

Skördetidpunkt, vallfröblandning och gödsling är några av de viktigaste faktorerna för att påverka den näringsmässiga kvaliteten i grovfodret.

Högt näringsinnehåll ger högre konsumtion hos djuren. Även ts-halten i grovfodret kan påverka hur mycket de orkar äta. Mycket blöta eller mycket torra grovfoder sänker konsumtionen av fodret. Optimalt intervall är mellan 35-45% torrsubstans.

Grovfoder

Vid bra vallfoderkvalitet kan lamm äta ca 1,3 % NDF av kroppsvikten och digivande tackor kan äta upp mot 1,6-1,8 % NDF av kroppsvikten.

I tabell 1 finns en översiktlig rekommendation för grovfodrets näringsmässiga kvalitet till olika djurkategorier.

Skördas 1:a skörden relativt tidigt kan man istället vänta lite längre med 2:a skörden för att på så sätt få till två olika kvaliteter som passar djur i olika stadier. Var noggrann med att märka upp balarna och ta en analys på det skördade fodret så att du kan komplettera med rätt sort och mängd kraftfoder.

Tabell 1 - Rekommenderade näringsvärden för grovfoder till tackor och lamm

Loading..........

The Data is Not Available

Energi mäts i MJ/kg ts. Råprotein och fiber mäts i g/kg ts.

Får som äter grovfoder

Tolka din näringsanalys för får

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för får. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Publicerad den

Fått din grovfoderanalys? Så tolkar du den!

grovfoderprov

Torrsubstans? Råprotein?

Svaret på din grovfoderanalys har anlänt! Men vad är nu detta? Torrsubstans, råprotein, omsättbar energi? Vad betyder det och hur vet man vilka värden som är bra eller inte? Det kan vara rätt förvirrande, speciellt om det är första gången man får en grovfoderanalysrapport. Men som tur har vi satt ihop allt du behöver veta!

Häst

Tolka din grovfoderanalys för häst

Läs mer om hur du tolkar grovfoderanalysen för häst och vilka värden som är optimala.

Tolka din grovfoderanalys för nöt

Vi har valt att ha med torrsubstans, omsättbar energi, smältbarhet, råprotein, AAT, PBV, NDF, iNDF, socker och aska i våra näringspaket för nöt. Läs mer om hur du tolkar analysen och vilka värden du ska ha som riktmärken.

Tolka din grovfoderanalys för får

Vi har valt att ha med torrsubstans, omsättbar energi, råprotein, AAT, PBV, NDF, socker och aska i våra näringspaket för får. Läs mer om hur du tolkar din analys för får.