Publicerad den

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

Vilka är de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage – och vad är bäst för hästen?

Vad är hö?

Hö är torkat gräs som samlas ihop när höet är tillräckligt torrt. Höet torkas ofta genom att ligga utbrett på fältet i 3-5 dagar och vänds regelbundet för att skynda på torkningen. Sedan pressas höet samman till balar. Ibland torkas höet även med hjälp av en fläkt.

Vad är hösilage?

Likt hö är hösilage också torkat gräs, men som har packats in i plast innan gräset torkat helt. Inpackningen skapar en syrefri och sur miljö som förhindrar tillväxt av jästceller, svampar och andra bakterier

Vad är ensilage?

Ensilage är också inplastat likt hösilage. Skillnaden är dock att gräset innehåller ungefär 50-70% vatten vid inplastning och att mjölksyrabakterier då sänker pH vilket ger ett lagringsstabilt grovfoder.

Vad är skillnaderna?

Det som skiljer hö, hösilage och ensilage är själva konserveringsmetoden på grovfodret. Näringsmässigt är det ingen större skillnad mellan de tre metoderna. De näringsmässiga kvaliteterna beror mer på vilka grödor som skördas och skördetidpunkt.

Ska man välja hö, hösilage eller ensilage?

Så vad ska man välja? Alla metoder har nackdelar och fördelar – och ofta kan det krävas individanpassningar, eftersom ingen häst är den andre lik.

Hästar med känslig mage kan vara känsliga för ensilage, då det är lite surt, och fungerar bättre på hö.

Hö ligger längre på fält, oskyddat mot väder och vind, vilket ökar risken för mögel. Mögel kan ge problem med bl.a. damm som irriterar luftvägar. Ensilage håller oftast en hög hygieniskt kvalitet eftersom tillväxten av mjölksyrabakterier sänker pH så pass mycket att det missgynnar andra mikroorganismer från att växa. Hösilage är så pass torrt att risken för bakterietillväxt är liten. Men eftersom allt syre och socker inte konsumeras under konserveringen ökar risken för tillväxt av jäst och mögel.

Ensilage innehåller mindre restsocker än både hösilage och hö. Anledningen till detta är att mjölksyrabakterierna konsumerar sockret i plantorna vid ensileringsprocessen. Därmed minskar mängden socker i det färdiga grovfodret. Ifall hösilage innehåller mindre socker än hö beror till stor del på vattenhalten i hösilaget – ju mer vatten, ju mindre socker.

Källa: Hö, hösilge och ensilage – vad är bäst för hästen? – Svenska Foder