Publicerad den

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

När det kommer till att välja rätt grovfoder för din häst finns det flera punkter att överväga. Bland de vanligaste alternativen finns hö, hösilage och ensilage. Men vad skiljer egentligen dessa åt, och vilket är bäst för din häst? I den här guiden kommer vi att utforska de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage samt ge dig en insikt i vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.

Vad är hö?

Hö är torkat gräs som samlas ihop när höet är tillräckligt torrt. Höet torkas ofta genom att ligga utbrett på fältet i 3-5 dagar och vänds regelbundet för att skynda på torkningen. Sedan pressas höet samman till balar. Ibland torkas höet även med hjälp av en fläkt.

Vad är hösilage?

Likt hö är hösilage också torkat gräs, men som har packats in i plast innan gräset torkat helt. Inpackningen skapar en syrefri och sur miljö som förhindrar tillväxt av jästceller, svampar och andra bakterier

Vad är ensilage?

Ensilage är också inplastat likt hösilage. Skillnaden är dock att gräset innehåller ungefär 50-70% vatten vid inplastning och att mjölksyrabakterier då sänker pH vilket ger ett lagringsstabilt grovfoder.

Vad är skillnaderna?

Det som skiljer hö, hösilage och ensilage är själva konserveringsmetoden på grovfodret. Näringsmässigt är det ingen större skillnad mellan de tre metoderna. De näringsmässiga kvaliteterna beror mer på vilka grödor som skördas och skördetidpunkt.

Ska man välja hö, hösilage eller ensilage?

Så vilket grovfoder är bäst för din häst? Svaret är inte entydigt, det finns fördelar och nackdelar med varje alternativ. I slutändan kan det krävas individanpassningar baserat på hästens specifika behov och preferenser. Till exempel kan hästar med känslig mage vara mer känsliga för ensilage, då det är lite surt, och fungerar istället bättre på hö.

Det är också viktigt att ta hänsyn till risker och utmaningar för varje grovfoderalternativ.  Hö ligger längre på fält, oskyddat mot väder och vind, vilket ökar risken för mögel. Mögel kan ge problem med bland annat damm som irriterar luftvägar. Ensilage håller oftast en hög hygieniskt kvalitet eftersom tillväxten av mjölksyrabakterier sänker pH så pass mycket att det missgynnar andra mikroorganismer från att växa. Hösilage är så pass torrt att risken för bakterietillväxt är liten. Det finns dock en ökad risk för jäst- och mögeltillväxt i och med att allt syre och socker inte konsumeras under konserveringen.

Så hur påverkar sockerhalten val av grovfoder? Ensilage innehåller generellt sett mindre restsocker än både hösilage och hö. Mjölksyrabakterierna i ensilaget konsumerar sockret under ensileringsprocessen, vilket minskar mängden socker i det färdiga fodret. Hösilagets sockerhalt beror på vattenhalten i fodret – ju mer vatten, desto mindre socker. Torrsubstanshalt, ofta förkortat ts-halt, beskriver grovfodrets vattenhalt. Du får reda på torrsubstansen genom att göra en grovfoderanalys. 

Här hittar du hur du tolkar din grovfoderanalys för häst.

Källa: Hö, hösilge och ensilage – vad är bäst för hästen? – Svenska Foder

Liknande inlägg

Vad är EMS och vad kan man göra åt det?

EMS är ett samlingsnamn på olika tillstånd som påverkar insulinfrisättningen i hästens blod. Mer och mer hör man även termerna insulindysreglering (ID) och insulinresistens (IR).

Ljus häst som äter hö.

Därför ska du göra en grovfoderanalys

Genom en grovfoderanalys får du reda på bland annat reda torrsubstans (ts), energi, protein, NDF (fiber), socker, aska och mineraler. En analys av grovfodrets näringsinnehåll är nödvändig för att kunna sätta ihop en bra foderstat till hästen.

Vi finns även på Facebook!