Publicerad den

Vad är EMS och vad kan man göra åt det?

Vad är EMS?

EMS är ett samlingsnamn på olika tillstånd som påverkar insulinfrisättningen i hästens blod. Mer och mer hör man även termerna insulindysreglering (ID) och insulinresistens (IR).

  • Insulindysreglering (ID) används för att beskriva hästar som har IR och onormalt höga insulinkoncentrationer i blodet vid fasta och/eller utfodring.
  • Hästar med EMS har insulindysreglering (ID).

Hästar med EMS är ofta överviktiga samt har lokala fettdepåer. Om de inte redan har haft fång så är risken mycket stor att de får fång i framtiden.

Varför får hästar med EMS fång?

Anledningen till att hästar med EMS får fång beror på att hästen har just ID. Det innebär att de vid fasta men framför allt efter utfodring får onormalt höga insulinkoncentrationer i blodet. De höga nivåerna av insulin ger upphov till fång hos hästar med ID och EMS.

Skillnad mellan utfodringsrelaterad fång och fång hos hästar med EMS

Fång hos hästar med EMS skiljer sig från utfodringsrelaterad fång. Utfodringsrelaterad fång kan uppkomma när hästen till exempel ätit för mycket kraftfoder eller vid plötsliga foderbyten. Detta skapar en obalans i grovtarmen vilket ger upphov till fång.

Vilka hästar får EMS?

Det är vanligt att ponnyraser som russ och shetlandsponnyer samt inhemska hästraser som islandshästar, oftare drabbas av EMS.

Rekommendationer för hästar med EMS

Detta kan man göra för att förbättra förutsättningarna för hästar med EMS:

  • Ge en foderstat med lågt innehåll av socker och stärkelse. Foder som innehåller mycket stärkelse och socker omfattar de allra flesta kraftfoder, som havre, korn, majs, betfor, pelleterade kraftfoder och müsliblandningar.
  • Grunden för hästens foderstat bör vara analyserat grovfoder.
  • Eftersom många hästar med EMS är överviktiga kan det vara bra att begränsa intaget av energi. Studier visar på att viktnedgång förbättrar insulinkänsligheten hos häst.
  • Även regelbunden motion förbättrar insulinkänsligheten hos häst.
  • Begränsa betestiden.

Källa: Ekvint metabolt syndrom – vanlig orsak till fång – HästSverige

Därför ska du göra en grovfoderanalys

Genom en grovfoderanalys får du reda på bland annat reda torrsubstans (ts), energi, protein, NDF (fiber), socker, aska och mineraler. En analys av grovfodrets näringsinnehåll är nödvändig för att kunna sätta ihop en bra foderstat till hästen.

Vi finns även på Facebook!