Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar.

Näringsanalys

För att djuren ska må bra behöver de ett foder som är anpassat både till deras näringsbehov och matsmältningskanal. Häst, får och nöt är alla grovfoderomvandlare och mår bäst när större delen av deras foderstat består av grovfoder. För att vara säker på att täcka deras behov med fodret så behöver du veta hur mycket energi och protein det innehåller samt hur mycket du behöver ge för att täcka behoven. På www.freefarm.se eller www.hastsverige.se kan du hitta enklare foderstatsprogram där du kan beräkna foderstater till dina djur när du analyserat ditt grovfoder.

Näringspaketen skiljer sig lite beroende på vilket djurslag fodret är tänkt till. Börja med att välja djurslag, sedan väljer du om du vill ha med mineralanalyser eller inte. För att balansera mineralinnehållet i foderstaten är det bra att ta reda på hur mycket mineraler det är i grovfodret.

Om det är ett hö eller färsk gräs du vill analysera väljer du ett av paketen som heter hö/grönmassa och om det är ett hösilage eller ensilage väljer du ett sådant paket.

Misstänker du att det är dålig hygienisk kvalitet i grovfodret väljer du en hygienanalys. Du kan även analysera den hygieniska kvalitén i halm.

Om möjlighet finns bör du ta en analys på grovfodret innan du köper det. Då får du reda på näringsvärdena och kan se om det passar dina djur. Producerar du eget grovfoder kan det vara bra att ta prov både på grönmassan vid skörd och innan du börjar fodra de olika partierna. Provet på grönmassan kan göra det lättare att bestämma var och hur du ska lagra dina olika skördar och provet på ensilaget visar både det aktuella näringsvärdet samt kan ge indikationer på om något hänt vid ensileringen.  Tänk på att det finns många faktorer som påverkar näringsinnehållet i grovfodret, se till att du inte bara plockar prov från en bal utan försök ta från minst 5 balar per parti/skörd.

Vi analyserar det prov vi får in därför är det jätteviktigt att det prov vi får in är representativt för det parti du ska utfodra. Läs igenom provtagningsinstruktionen noga och följ anvisningarna.

Det bästa är att skicka in provet till oss i början på veckan så att det inte blir liggande på posten över helgen. Om du inte kan eller vill skicka provet direkt när du tagit ut det kan du lägga det i frysen så länge (gäller grönmassa, hösilage och ensilage), om det bara är över helgen räcker det med kyl för hösilage och ensilage. Lägg provet i en platspåse, pressa ut luften och förslut påsen. Om du inte lägger blöta prover i en försluten plastpåse kan vattnet avdunsta och torrsubstansbestämningen blir fel.

Hygienanalys

När du tar ut prov för hygienanalys är det extra viktigt att du är ren om händerna och att påsen som du lägger provet i är ren så att det inte kommer med bakterier utifrån i provet. Du kan antingen välja att plocka ut lite prov från flera balar som du vill undersöka eller så kan du plocka ut prov från en bal om du misstänker att just den balen har sämre kvalitet. Fråga dig själv om du vill ta ett prov där du misstänker att grovfodret är dåligt för att se hur dåligt det är eller om du bara vill ha en allmän kontroll innan utfodring. Kom ihåg att det tar minst en vecka innan du får svar så det är ingen idé att skicka in ett prov från en bal som kommer att vara uppäten innan du får tillbaka svaret. Har du en ensilagebal eller hösilagebal med hål i så kan du nästan räkna med en högre jäst- och eller mögeltillväxt runt hålet.

Ta gärna ut prov för hygienanalys i början av veckan, lägg det i en påse, förslut den väl och skicka in det med en gång, gärna med kylklampar. Mikroorganismer växer oftast bra vid lite högre temperaturer och tillgång till syre och om provet blir liggande länge finns det risk att mikroorganismerna förökar sig och att provet vi analyserar har ett mycket högre mikrobiologiskt innehåll än det prov som ni tog ut. Detta gäller främst för blöta prov som ensilage och hösilage. Hö som är tillräckligt torrt ska klara både syre och rumstemperatur.

Ta gärna ut prov för hygienanalys i början av veckan, lägg det i en påse, förslut den väl och skicka in det med en gång, gärna med kylklampar. Mikroorganismer växer oftast bra vid lite högre temperaturer och tillgång till syre och om provet blir liggande länge finns det risk att mikroorganismerna förökar sig och att provet vi analyserar har ett mycket högre mikrobiologiskt innehåll än det prov som ni tog ut. Detta gäller främst för blöta prov som ensilage och hösilage. Hö som är tillräckligt torrt ska klara både syre och rumstemperatur.

Prover som ska analyseras för hygienisk analys ska ej frysas utan bör skickas omgående till labbet!

Beställning & frakt

Du kan betala med kreditkort, Klarna eller Swish.

Följ instruktionerna för provuttagning och skicka in ditt prov. Titta gärna igenom vår checklista och se att du fått med alla moment. Har du beställt provpåse av oss så kommer vi skicka ut det när vi fått in beställningen men om du väljer att skicka in provet i eget kuvert kan du ta ut och skicka in provet så fort du fått bekräftelsemailet med den unika märkningen på provet.

Om du inte fått något bekräftelsemail i din inkorg så bör du titta att den inte hamnat i din skräppost. Hittar du inget mail här heller så kan du kontakta oss antingen via mail info@svenskaoptilab.se eller så ringer du oss på 0510-54 53 94. 

Kontakta oss antingen via mail info@svenskaoptilab.se eller så ringer du oss på 0510-54 53 94. 

Prover skickas till: Optilab, Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping

När du beställer en analys får du ett mail med ett unikt nummer som du ska skicka in med provet. När vi får in ditt prov registrerar vi detta med ditt unika nummer och du får då ett mail som talar om att vi tagit emot provet.

Analyssvar

Analyssvaret kommer via e-post om du inte särskilt beställt att få det som papperskopia. Beroende på vilken analys du valt kan det ta upp till 15 arbetsdagar att få svaret från det att vi har mottagit provet. Hygienanalyserna tar normalt längst tid eftersom dessa analyser ska odlas fram under en viss tid.

Näringsanalys: 3-5 dagar
Näringsanalys inklusive mineralanalys: 10-15 dagar
Hygienanalys: 10-15 dagar.

Olika djurslag och djur i olika ålder och produktion har olika näringsbehov och därför beror det på djuren som ska äta fodret om grovfodrets näringsvärden är ”bra” eller inte. Under “Tolkning av analyspaket” hittar du lite riktlinjer om vilka energi och proteinnivåer du bör ha till olika djurslag i olika produktionsstadier.

Tolkning av analyssvar:
Näringsanalys häst | Näringsanalys nöt | Näringsanalys får | Hygienanalys

Grovfoder

Inplastat grovfoder ska lagras så att det inte går hål på plasten. Om det går hål finns det risk för mögeltillväxt. Hö ska lagras torrt. Läs mer på hästsverige om vad du ska tänka på när du lagrar grovfoder.

Vallprognos är när du klipper ut prov direkt på fältet och skickar in innan skörd. Det är ett sätt att bestämma när du ska skörda för att få önskad protein och energihalt i ditt foder. Svaret på vallprognosen prioriteras hos oss.

Övriga

Du kan antingen skicka ett mail till infolab.grovfoder@svenskaoptilab.se eller så kan du ringa Optilab på 0510-54 53 94.

Normala öppettider är vardagar mellan 8-15.

COLOURBOX34157040

Hö, hösilage och ensilage – vad är bäst för hästen?

I den här guiden utforskar vi de största skillnaderna mellan hö, hösilage och ensilage och vilka faktorer du bör överväga när du väljer grovfoder till din häst.

Vi finns även på Facebook!