Analyspaket för grovfoder - Nöt

Mjölkkor kräver mycket energi och protein för att producera mycket mjölk. Även växande djur har ett stort behov av energi och protein. Ett tidigt skördat grovfoder har ofta höga energi- och proteinvärden medan en senare skörd ger högre NDF och lägre energi och protein. Med en grovfoderanalys kan du beräkna hur mycket grovfoder och kraftfoder dina djur behöver.