Publicerad den

Giftiga växter för hästar

Vilka växter är det som är giftiga för häst? Hästar är generellt duktiga på att sortera bort sådant som de inte bör äta. Men om betet börjar tryta kan de bli mindre nogräknade. På ett magert bete eller i slutet av sommaren kan hästarna äta utav giftiga växter i brist på annat. Växter som har frusit eller torkat upplevs dessutom inte oätliga av hästen. Därför har hästen svårare att sortera ut giftiga växter som kommer med i grovfodret.

Vi har listat några växter man ska se upp för. Några av dessa växter krävs en större mängd innan det blir farligt för hästen medan andra kan vara väldigt farliga i liten dos som t.ex. idegran. Bland de absolut giftigaste växterna finns också sprängört, som trivs i närheten av vatten och där det krävs små mängder av roten för att döda en häst.

10 vanliga växter som är giftiga för hästen

 1. Alsikeklöver
 2. Ek/ekollon
 3. Idegran
 4. Johannesört
 5. Korsört
 6. Lupin
 7. Smörblomma
 8. Sprängört
 9. Stånds
 10. Tysklönn

Andra växter du ska se upp med

Giftiga även i liten mängd

 • Belladonna
 • Björnloka
 • Bolmört
 • Gullregn
 • Stormhatt

Björnloka

Björnlokan förekommer på ängar och vägkanter i stora delar av Sverige. Hela växten är giftig och orsakar ökad känslighet för solljus vid förtäring.

Enligt SVA är Björnloka vanlig i hela Sverige förutom de nordligaste delarna. Den växer på torr ängsmark, i skogsbryn och i vägkanter.

Giftiga endast i större mängd

   • ⁠Akleja⁠
   • Buxbom⁠
   • Hästhov ⁠
   • Hästkastanj⁠
   • Järnek⁠
   • Lagerblad⁠
   • Liguster⁠
   • Liljekonvaljer ⁠
   • Murgröna⁠
   • Odört⁠
   • Oleander⁠
   • Penningört ⁠
   • Potatisblast⁠
   • Påskliljor⁠
   • Riddarsporre⁠
   • Rhododendron⁠
   • Tibast⁠
   • Tomatplanta⁠
   • Vildväxande pepparrot⁠
   • Vit-och Blåsippa⁠
   • Åkerfräken⁠
   • Örnbräken⁠

Symptom på förgiftning hos häst

Det finns en mängd olika växtgifter med olika verkan och symptombild. Här listas några symptom:

  • Magtarmproblem, kolik, diarré
  • Fotosensibilitet
  • Blåsor i munnen
  • Ökad salivering
  • Hästen tuggar/gäspar onormalt
  • Vinglighet, svårt att gå
  • Kramper eller ryckningar
  • Nedsatt allmäntillstånd
  • Plötsliga dödsfall
  • Många av dessa symptom kan lätt misstas för andra sjukdomstillstånd.

Så förebygger du förgiftning hos din häst

  • Inspektera hagarna noggrant innan du släpper din häst på betet och ha som vana att kontrollera regelbundet
  • Är hagarna placerade intill äldre trädgårdar, parker eller lundar – kontrollera att inga giftiga trädgårdsväxter har förvildats och spridit sig
  • Avlägsna giftiga växter som tex. tysklönn och alsikeklöver
  • Ta hjälp av en flora för att känna igen växter du är osäker på
  • Stängsla kring ”farliga” områden om möjligt, tex ekar.
  • Ge inte din häst trädgårdsavfall, varken gräsklipp eller något annat.
  • Viktigt att hästarna alltid har tillgång till friskt vatten, salt och mineraler på betet.

5 faror på betet för hästen

Vilka faror finns egentligen när hästen går på bete? Vi har listat några som kan vara bra att ha koll på under sommaren.

Vi finns även på Facebook!