Checklista

  • Beställ vilka analyser du vill ha på provet. Tänk på att välja rätt djurslag och provtyp.
  • Ta ut provet efter provanvisningar.
  •  Frys inte hygienprover som ska skickas in för analys. 
  • Prover där endast näringsanalys önskas placeras i kylen eller frysen om du inte ska skicka provet med en gång. Detta gäller främst grönmassa, hösilage och ensilage. 
  • Kom ihåg att märka provet/proven med det unika Prov-id du får till provet vid beställningen. 
  • Skriv gärna ut och skicka med orderbekräftelsen, men det går även att bara märka upp proven med det unika ID-numret 
  • Posta provet till:
    Optilab, Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping. Glöm inte att sätta på frimärke om du inte beställt frankerat kuvert av oss