Publicerad den

Ökning av Bönsmyg i åkerböna

Bönbaggar

Under det senaste årtiondet har vi sett en stadig ökning av Bönsmyg – Bruchus Rufimanus.

Baggarna är ovala mellan 3-5 mm och har gulaktiga framben och mörkt skal med ljusa hår befläckade partier. Larverna är vitgula med brunt huvud och är ca 6 mm långa.

Angreppen på bönorna ser man tydligt. Honan lägger sina ägg på baljorna där sen larven utvecklas och borrar sig in genom baljväggen och in i bönan. Larven äter av fröämnet och förpuppar sig varefter en bagge kläcks och tar sig ut genom ett hål i bönans skal.

Förekomsten av Bönsmyg har ökat sen man första gången kom i kontakt med den i Sverige 2008 då den troligtvis kommit med importerade bönpartier.

Tyvärr är det en tålig bagge och med de milda fuktiga vintrarna överlever baggarna skyddade under växtrester, i trädbark och inne i bönorna.

Angreppen medför en minskning av bönvikten eftersom larven äter av fröämnet och minskar på så sätt näringsvärdet i partiet. Man får även en ökad risk för mögelangrepp eftersom bönans skyddande skal är skadat med fritt inträde för mögelsporer. Givetvis minskar även grobarheten eftersom groddämnet många gånger blir skadat.

Vad kan man då göra för att minska problemen?

En av de viktigaste åtgärderna är att säkerställa att utsädet är fritt från angrepp, i annat fall får man med baggar som övervintrat i bönorna.

En bra jordbearbetning kan ha effekt på baggar som ligger i det övre växtlagret.

Att genom odlingsbetingelser och sortval få en senarelagd blomning kan ev även det minska skadorna.

Behandling med bekämpningsmedel i fält har haft varierande effekt men gas behandlas lagrade partier är effekten bättre.

Publicerad den

Penicilliumsvamp – en risk vid dåligt rengjord silo

Penicilliumsvamp i petriskålar

Emellanåt ser vi på Optilab kundprover för hygienkontroll som till största delen består av svampen Penicillium. Denna svamp är vanlig när kontaminering från dåligt rengjorda lagerutrymmen skett. Det kan vara väggar och golv i planlager eller hängningar av gammal vara på siloväggar.

Svampar av familjen Penicillium består av arter som kan tillväxa vid skiftande temperaturer ända från -2⁰C till +35⁰C samt vid lägre vattenhalt än många andra svampar. Svampen är av gruppen lagringsmögel och kan bilda ett flertal olika toxiner (gifter) som kan ge människor och djur allvarliga problem i bland annat luftvägar, njurar och lever.

Eftersom Penicillium trivs vid så skilda förhållanden finns det alltid risk för svampangrepp när lagerutrymmen inte rengörs noggrant och man vid ny skörd eller nya foderleveranser får bitar av gammal infekterad vara som fördelar sig i partierna.

För att säkerställa hygienen och även minska risken för skadedjur är det viktigt att man alltid ser över och rengör lagren när de blir tomma.

Penicilliumsvamp vid lagring.docx
Penicilliumsvamp vid lagring.docx