Publicerad den

Att tänka på vid hästens pälsbyte

Vad ska man tänka på vid pälsbyte hos häst? Hårremsbyte kan ta mycket på hästarna eftersom det går åt mer protein och energi att sätta den nya pälsen. Många hästar kan bli trötta och ändra beteende av pälssättning. Hästen är programmerad att prioritera pälssättningen och därför går ca 10-15 procent av det dagliga proteinintaget åt till att hålla normal hårtillväxt. Att foderstaten är väl balanserad är därför mycket viktigt så att inte kroppsvävnad som fett och muskler bryts ner.

Se över foderstat i tid

När hästen börjar fälla sin vinterpäls på våren är den nya pälsen redan klar. Det är viktigt att se över foderstaten i tid för att hinna göra korrigeringar. I första hand är det en ökad mängd grovfoder som gäller. Se över grovfoderanalysen för att ta reda på hur stor ökningen bör vara. Om grovfodrets innehåll inte räcker till kan ett alternativ som innehåller protein tillsättas.

Ryktning påskyndar pälsfällningen

Att rykta hästen påskyndar pälsfällningsprocessen och hjälper till med den klåda hästen kan få av pälsfällningen.

Undvik att klippa hästen

Undvik att klippa hästen i samband med sättning och fällning. Att raka hästen under denna tid stör hästens naturliga process, vilket kan påverka allmäntillståndet negativt. Vänta istället tills processen är färdig.

Källor: Dags för pälsbyte – Svenska Foder, Pälsfällningstips från veterinären – Agria